Cung cấp thông tin tội phạm

Công an tỉnh Bắc Ninh cam kết bảo vệ bí mật của tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin

Các trường có dấu (*) là bắt buộc
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Email
Nội dung (*)

Thông tin tội phạm

Họ và tên Phùng Văn Khang
Tên gọi khác Không
Giới tính Nam
Năm sinh 1990
Hộ khẩu thường trú Xóm Tả, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội
Nơi đăng ký tạm trú Xóm Tả, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội
Việt Nam Việt Nam
Dân tộc Kinh
Họ và tên Cha
Họ và tên Mẹ Phùng Thị Hòa