Cung cấp thông tin tội phạm

Công an tỉnh Bắc Ninh cam kết bảo vệ bí mật của tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin

Các trường có dấu (*) là bắt buộc
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Email
Nội dung (*)

Thông tin tội phạm

Họ và tên Hoàng Thế Đoàn
Tên gọi khác Không
Giới tính Nam
Năm sinh 1960
Hộ khẩu thường trú Hương Vân, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh
Nơi đăng ký tạm trú Không
Việt Nam
Dân tộc
Họ và tên Cha Hoàng Thế Chi
Họ và tên Mẹ Nguyễn Thị Nha