Cung cấp thông tin tội phạm

Công an tỉnh Bắc Ninh cam kết bảo vệ bí mật của tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin

Các trường có dấu (*) là bắt buộc
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Email
Nội dung (*)

Thông tin tội phạm

Họ và tên Cao Thị Minh Hòa
Tên gọi khác Không
Giới tính Nữ
Năm sinh 1971
Hộ khẩu thường trú Thôn Thượng 2, xã Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Nơi đăng ký tạm trú Không
Việt Nam Việt Nam
Dân tộc Kinh
Họ và tên Cha Cao Quang Thước
Họ và tên Mẹ Nguyễn Thị Hiền