Cung cấp thông tin tội phạm

Công an tỉnh Bắc Ninh cam kết bảo vệ bí mật của tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin

Các trường có dấu (*) là bắt buộc
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Email
Nội dung (*)

Thông tin tội phạm

Họ và tên Vũ Thị Mỹ
Tên gọi khác Không
Giới tính Nữ
Năm sinh 1974
Hộ khẩu thường trú Khu 1, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh
Nơi đăng ký tạm trú Không
Việt Nam Việt Nam
Dân tộc Kinh
Họ và tên Cha Vũ Minh Đức
Họ và tên Mẹ Trần Thị Ngọt