DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
1 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Công an cấp xã
2 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Công an cấp huyện
3 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Công an cấp huyện
4 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Công an cấp huyện
5 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Công an cấp huyện
6 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở Công an cấp huyện
7 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Công an cấp huyện
8 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Công an cấp huyện
9 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Công an cấp huyện
10 Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
11 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
12 Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
13 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
14 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
15 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
16 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
17 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
18 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
19 Thẩm duyệt thiết kế về PCCC Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
20 THỦ TỤC THÔNG BÁO KHAI BÁO VŨ KHÍ THÔ SƠ Công an cấp xã
21 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
22 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
23 THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
24 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
25 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ VŨ KHÍ THỂ THAO Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
26 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ THỂ THAO Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
27 THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ THỂ THAO Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
28 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ THỂ THAO Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
29 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ VŨ KHÍ THÔ SƠ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
30 THỦ TỤC THÔNG BÁO KHAI BÁO VŨ KHÍ THÔ SƠ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
31 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VŨ KHÍ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
32 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA VŨ KHÍ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
33 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
34 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
35 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
36 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN TIỀN CHẤT THUỐC NỔ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
37 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN TIỀN CHẤT THUỐC NỔ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
38 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
39 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
40 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
41 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
42 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
43 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
44 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
45 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
46 THỦ TỤC THU HỒI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ GIẤY PHÉP, GIẤY XÁC NHẬN, GIẤY CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
47 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ, GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỂ TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY HOẶC LÀM ĐẠO CỤ TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
48 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ LÀM MẤT TÍNH NĂNG, TÁC DỤNG CỦA VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỂ TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY HOẶC LÀM ĐẠO CỤ TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
49 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐÃ MẤT TÍNH NĂNG, TÁC DỤNG ĐỂ TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY HOẶC LÀM ĐẠO CỤ TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
50 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
51 THỦ TỤC CẤP, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
52 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
53 THỦ TỤC CẤP, CẤP ĐỔI CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
54 THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
55 Xác nhận số Chứng minh thư nhân dân khi đã được cấp thẻ CCCD Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
56 Cấp lại thẻ CCCD Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
57 Đổi thẻ CCCD Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
58 Cấp thẻ CCCD khi chư có thông tin trong CSDLQG về dân cư Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
59 Cấp thẻ CCCD khi đã có thông tin trong CSDLQG về dân cư Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
60 Xác nhận số Chứng minh thư nhân dân khi đã được cấp thẻ CCCD Công an cấp huyện
61 Cấp lại thẻ CCCD Công an cấp huyện
62 Đổi thẻ CCCD Công an cấp huyện
63 Cấp thẻ CCCD khi chưa có thông tin trong CSDLQG về dân cư Công an cấp huyện
64 Cấp thẻ CCCD khi đã có thông tin trong CSDLQG về dân cư Công an cấp huyện
65 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số mô tô tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy. Công an cấp huyện
66 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
67 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy. Công an cấp huyện
68 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy. Công an cấp huyện
69 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Thanh tra Công an tỉnh
70 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Thanh tra Công an tỉnh
71 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
72 Trình báo mất hộ chiếu Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
73 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
74 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
75 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
76 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
77 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
78 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
79 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn Công an cấp xã
80 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
81 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
82 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
83 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
84 Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
85 Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
86 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
87 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
88 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
89 Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
90 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
91 Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
92 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
93 Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
94 Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
95 Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
96 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
97 Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
98 Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
99 Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
100 Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
101 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
102 Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
103 Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
104 Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
105 Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
106 Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
107 Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
108 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Công an cấp huyện
109 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Công an cấp huyện
110 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Công an cấp huyện
111 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện) Công an cấp huyện
112 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Công an cấp huyện
113 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Công an cấp huyện
114 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
115 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
116 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
117 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
118 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
119 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an cấp huyện
120 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an cấp huyện
121 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an cấp huyện
122 Xóa đăng ký thường trú Công an cấp huyện
123 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an cấp huyện
124 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
125 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an cấp huyện
126 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
127 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an cấp huyện
128 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
129 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
130 Tách sổ hộ khẩu Công an cấp huyện
131 Đăng ký thường trú Công an cấp huyện
132 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã Công an cấp xã
133 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an xã, phường, thị trấn Công an cấp xã
134 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật. Công an cấp xã
135 Gia hạn tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn Công an cấp xã
136 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn Công an cấp xã
137 Khai báo tạm vắng tại Công an xã, phường, thị trấn Công an cấp xã
138 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn Công an cấp xã
139 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn Công an cấp xã
140 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn Công an cấp xã
141 Đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn Công an cấp xã
142 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an cấp xã
143 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an cấp xã
144 Xóa đăng ký thường trú Công an cấp xã
145 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an cấp xã
146 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an cấp xã
147 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an cấp xã
148 Tách sổ hộ khẩu Công an cấp xã
149 Đăng ký thường trú Công an cấp xã
150 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an cấp xã
151 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an cấp xã
152 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
153 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
154 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
155 Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
156 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
157 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy. Công an cấp huyện
158 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy. Công an cấp huyện
159 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa. Phòng Cảnh sát giao thông
160 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Phòng Cảnh sát giao thông
161 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Phòng Cảnh sát giao thông
162 Giải quyết thủ tục Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
163 Đăng ký xe tạm thời Phòng Cảnh sát giao thông
164 Giải quyết thủ tục Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
165 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh. Phòng Cảnh sát giao thông
166 Giải quyết thủ tục Đăng ký lại mẫu con dấu (Thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
167 Giải quyết thủ tục Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
168 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Phòng Cảnh sát giao thông
169 Giải quyết thủ tục Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
170 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh. Phòng Cảnh sát giao thông
171 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
172 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
173 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
174 Đăng ký sang tên xe Phòng Cảnh sát giao thông
175 Đăng ký, cấp biển số Phòng Cảnh sát giao thông
176 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ
177 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Phòng Tổ chức cán bộ
178 Cấp hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh