DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
1 Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Tổ chức cán bộ
2 Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân Phòng Tổ chức cán bộ
3 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ
4 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân Phòng Tổ chức cán bộ
5 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ
6 Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ
7 Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ
8 Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế Phòng Tổ chức cán bộ
9 Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế Phòng Tổ chức cán bộ
10 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết) Phòng Tổ chức cán bộ
11 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký. Công an cấp xã
12 Đăng ký, cấp biển số tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký. Công an cấp xã
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký. Công an cấp xã
14 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký Công an cấp xã
15 Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký Công an cấp xã
16 Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong cùng điểm đăng ký tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký Công an cấp xã
17 Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký Công an cấp xã
18 Cấp văn bản đồng ý giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
19 Cấp thẻ bảo hiểm y tế Phòng Tổ chức cán bộ
20 Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Tổ chức cán bộ
21 Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương Phòng Tổ chức cán bộ
22 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975, về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân Phòng Tổ chức cán bộ
23 Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sĩ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ
24 Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ
25 Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân Phòng Tổ chức cán bộ
26 Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
27 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
28 Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
29 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
30 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
31 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
32 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
33 Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
34 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
35 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
36 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
37 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
38 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
39 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
40 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
41 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
42 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 (trừ vật liệu nổ công nghiệp) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
43 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 (trừ vật liệu nổ công nghiệp) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
44 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
45 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Công an cấp huyện
46 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Công an cấp huyện
47 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 (trừ vật liệu nổ công nghiệp) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa Công an cấp huyện
48 Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa Công an cấp huyện
49 Phê duyệt phương án chữa của cơ sở tại cấp huyện Công an cấp huyện
50 Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại cấp huyện Công an cấp huyện
51 Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại cấp huyện Công an cấp huyện
52 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại cấp huyện Công an cấp huyện
53 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại cấp xã Công an cấp xã
54 Xóa đăng ký thường trú Công an cấp xã
55 Xóa đăng ký tạm trú Công an cấp xã
56 Xác nhận thông tin về cư trú Công an cấp xã
57 Thông báo lưu trú Công an cấp xã
58 Tách hộ Công an cấp xã
59 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú Công an cấp xã
60 Khai báo tạm vắng Công an cấp xã
61 Gia hạn tạm trú Công an cấp xã
62 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú Công an cấp xã
63 Đăng ký thường trú Công an cấp xã
64 Đăng ký tạm trú Công an cấp xã
65 Thông báo số định danh cá nhân Công an cấp xã
66 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an cấp xã
67 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân Công an cấp huyện
68 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an cấp huyện
69 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân Công an cấp huyện
70 Đổi thẻ Căn cước công dân Công an cấp huyện
71 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Công an cấp huyện
72 Cấp Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an cấp huyện
73 Cấp Căn cước công dân khi thông tin công dân có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an cấp huyện
74 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
75 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
76 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
77 Đổi thẻ Căn cước công dân Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
78 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
79 Cấp Căn cước công dân khi thông tin công dân có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
80 Cấp Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
81 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện Công an cấp huyện
82 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số tại Công an cấp huyện Công an cấp huyện
83 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số tại Công an cấp huyện Công an cấp huyện
84 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số tại Công an cấp huyện Công an cấp huyện
85 Đăng ký, cấp biển số tạm thời tại Công an cấp huyện Công an cấp huyện
86 Đăng ký sang tên xe trong cùng điểm đăng ký tại Công an cấp huyện Công an cấp huyện
87 Đăng ký, cấp biển số lần đầu tại Công an cấp huyện Công an cấp huyện
88 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên Phòng Cảnh sát giao thông
89 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa. Phòng Cảnh sát giao thông
90 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
91 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
92 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
93 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
94 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
95 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
96 Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
97 Đăng ký xe tạm thời tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
98 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
99 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (cấp xã) Công an cấp xã
100 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (cấp huyện) Công an cấp huyện
101 Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử ở trong nước Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
102 Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
103 THỦ TỤC THÔNG BÁO KHAI BÁO VŨ KHÍ THÔ SƠ Công an cấp xã
104 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
105 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
106 THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
107 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
108 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ VŨ KHÍ THỂ THAO Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
109 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ THỂ THAO Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
110 THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ THỂ THAO Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
111 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ THỂ THAO Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
112 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ VŨ KHÍ THÔ SƠ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
113 THỦ TỤC THÔNG BÁO KHAI BÁO VŨ KHÍ THÔ SƠ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
114 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VŨ KHÍ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
115 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA VŨ KHÍ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
116 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
117 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
118 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
119 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN TIỀN CHẤT THUỐC NỔ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
120 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN TIỀN CHẤT THUỐC NỔ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
121 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
122 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
123 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
124 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
125 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
126 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
127 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
128 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
129 THỦ TỤC THU HỒI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ GIẤY PHÉP, GIẤY XÁC NHẬN, GIẤY CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
130 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ, GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỂ TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY HOẶC LÀM ĐẠO CỤ TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
131 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ LÀM MẤT TÍNH NĂNG, TÁC DỤNG CỦA VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỂ TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY HOẶC LÀM ĐẠO CỤ TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
132 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐÃ MẤT TÍNH NĂNG, TÁC DỤNG ĐỂ TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY HOẶC LÀM ĐẠO CỤ TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
133 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
134 THỦ TỤC CẤP, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
135 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
136 THỦ TỤC CẤP, CẤP ĐỔI CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
137 THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
138 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Thanh tra Công an tỉnh
139 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Thanh tra Công an tỉnh
140 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
141 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
142 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Công an cấp huyện
143 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Công an cấp huyện
144 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện) Công an cấp huyện
145 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Công an cấp huyện
146 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Công an cấp huyện
147 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
148 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
149 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
150 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
151 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
152 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
153 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
154 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
155 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã Công an cấp xã
156 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an cấp xã
157 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an cấp xã
158 Giải quyết thủ tục Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
159 Giải quyết thủ tục Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
160 Giải quyết thủ tục Đăng ký lại mẫu con dấu (Thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
161 Giải quyết thủ tục Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
162 Giải quyết thủ tục Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
163 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
164 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
165 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
166 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ
167 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Phòng Tổ chức cán bộ
168 Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử trong nước Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh