CÔNG AN HUYỆN TIÊN DU HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

Đăng vào 25/11/2022
Thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. Công an huyện Tiên Du hướng dẫn công dân thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử cụ thể như sau:

1. Thực hiện việc đăng ký tài khoản định danh điện tử Mức 1 trên ứng dụng VNeID

          Bước 1: Tải ứng dụng Định danh điện tử Quốc gia (VNeID) từ App Store và Google Play Store (chợ ứng dụng) về điện thoại.

          Bước 2: Tại ứng dụng VNeID, người dân cần kê khai các thông tin gồm:

          - Số định danh cá nhân (12 chữ số trên thẻ CCCD); số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (đối với người nước ngoài);

          - Số điện thoại, email;

          - Họ và tên khai sinh;

          - Giới tính;

          - Ngày, tháng, năm sinh;

          - Quốc tịch (đối với người nước ngoài);

                                                                   

Người dân cần kê khai số định danh cá nhân và số điện thoại để kích hoạt tài khoản

Khi đăng ký tài khoản định danh điện tử, Hệ thống định danh và xác thực điện tử so sánh, đối chiếu tự động thông tin người đăng ký kê khai với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và so sánh, đối chiếu với ảnh chân dung hoặc vân tay của người đăng ký.

          Nếu trùng khớp thì tạo lập tài khoản định danh điện tử và gửi yêu cầu kích hoạt tài khoản cho người đăng ký qua số điện thoại hoặc email đã đăng ký; người đăng ký thực hiện việc kích hoạt theo yêu cầu của Hệ thống định danh và xác thực điện tử.

          Kết quả phê duyệt tài khoản sẽ được gửi qua tin nhắn SMS, công dân vào ứng dụng, kích hoạt và sử dụng.

          2. Thực hiện việc đăng ký tài khoản định danh điện tử Mức 2 trực tiếp tại Công an huyện Tiên Du

          Bước 1: Công dân thông báo với cán bộ về việc làm hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử.

          Công dân có thể cung cấp thêm các thông tin về người phụ thuộc cùng giấy tờ kèm theo (nếu công dân có nhu cầu tích hợp các thông tin này vào hồ sơ đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử).

          Trường hợp công dân có nhu cầu đăng ký tích hợp các thông tin hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… thì mang thêm các loại giấy tờ gốc để đối chiếu.

          Bước 2: Công dân thực hiện làm hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại CCCD gắn chip điện tử bao gồm thông tin nhân thân/thân nhân cùng thông tin sinh trắc.

          Bước 3: Cán bộ tiếp tục xử lý hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại CCCD gắn chip theo đúng quy trình cấp CCCD.

          Bước 4: Công dân kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân, thông tin các loại giấy tờ đăng ký tích hợp và ký xác nhận trên phiếu đăng ký định danh điện tử, phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân.

Kết quả sau khi đăng ký tài khoản định danh điện tử Mức 2
Công dân có thể sử dụng nhiều chức năng trong phần mềm dịch vụ công

Mọi thông tin vướng mắc cần được giải đáp, liên hệ: 0222.3837.524./.

 

Công an huyện Tiên Du