Ra mắt mô hình “Dịch vụ công trực tuyến” xã Phượng Mao

Đăng vào 24/11/2022
Sáng 23/11, UBND xã Phượng Mao, huyện Quế Võ tổ chức ra mắt mô hình “Dịch vụ công trực tuyến”. Đây là mô hình điểm của huyện Quế Võ về thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo đề án 06/CP của Chính phủ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại buổi lễ, UBND xã Phượng Mao đã công bố Quyết định thành lập mô hình và tiến hành ra mắt Ban Chỉ đạo mô hình gồm 19 thành viên, trong đó Chủ tịch UBND xã là Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Trưởng Công an xã là Phó trưởng Ban thường trực. Ban chỉ đạo và các thành viên mô hình có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, phối hợp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại địa phương; bảo đảm 100% người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Mô hình “Dịch vụ công trực tuyến” của xã Phượng Mao nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại cơ sở; đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, vai trò của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt Đề án 06 trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh ngay sau buổi lễ ra mắt, Ban chủ nhiệm mô hình đưa mô hình đi vào hoạt động, thường xuyên duy trì sinh hoạt, chú trọng đảm bảo điều kiện hoạt động cho mô hình; cụ thể hóa các hoạt động của mô hình bằng những việc làm thiết thực để mô hình ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, tiến tới nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn huyện.

Kết thúc lễ ra mắt, các đại biểu đã tham quan điểm hướng dẫn, truy cập, dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 tại phòng tiếp công dân trụ sở xã Phượng Mao./.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị