Phòng Cảnh sát giao thông: Kế hoạch Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến Quốc lộ năm 2022

Đăng vào 21/11/2022
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao. Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến Quốc lộ năm 2022. Nội dung thông báo như sau:

1. Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 01, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 02.

2. Tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Các tuyến quốc lộ 1A, Quốc lộ 17, Quốc lộ 18 cũ, mới, Quốc lộ 38.

3. Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý:

Loại phương tiện: Xe ô tô con, xe ô tô chở khách, xe ô tô tải, xe bán tải, xe container, xe ô tô đầu kéo kéo sơ-mi rơ-móoc, xe ô tô đầu kéo kéo rơ-móoc, xe mô tô, xe gắn máy.

Hành vi vi phạm: Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện; chở hàng quá khổ, quá tải; chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện; phương tiện hết hạn kiểm định và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

4. Thời gian thực hiện kế hoạch: 24h/ngày, 07 ngày trong tuần (24/7) từ 21/11/2022 đến 27/11/2022.

Phòng Cảnh sát giao thông