Nâng cao hiệu quả xây dựng lực lượng CAND theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Đăng vào 16/11/2022
Ngày 14/11, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA, ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đại tá Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Qua hơn 7 tháng quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 118 của Đảng ủy CATW, cơ bản cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND cơ bản nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng Công an từ nay đến năm 2030. Công tác triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 12 được thực hiện bài bản, khoa học, với lộ trình, bước đi thận trọng và chắc chắn, xác định cụ thể quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, tập trung xây dựng 22 đề án thành phần phù hợp với hệ lực lượng, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. 

Nhiều ý kiến tại Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình quán triệt triển khai, xây dựng đề án, dự án thành phần, công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương lấy Nghị quyết số 12, Kế hoạch số 118 là văn bản để “soi chiếu” toàn bộ chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm của đơn vị trong nhiệm kỳ và hàng năm; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu, triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với các đơn vị trực thuộc và đảng viên, CBCS thuộc thẩm quyền quản lý; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phân công theo mục tiêu, yêu cầu, lộ trình đã được xác định và báo cáo kết quả thực hiện; tăng cường và mở rộng các hoạt động thông tin, tuyên truyền; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCS phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, trước mắt ưu tiên cho Công an cơ sở, lực lượng Công an xã, phường, thị trấn; tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đại tá Bùi Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại hội nghị, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương, từ đó góp phần xây dựng lực lượng Công an Bắc Ninh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị