Xã Yên Trung ra mắt mô hình “Dịch vụ công trực tuyến”

Đăng vào 12/11/2022
Sáng 11/11, UBND xã Yên Trung, huyện Yên Phong tổ chức ra mắt mô hình “Dịch vụ công trực tuyến”. Đây là mô hình được huyện Yên Phong chọn làm điểm của huyện và cũng là mô hình đầu tiên được triển khai ở cấp xã trong tỉnh.

Tại buổi lễ, UBND xã Yên Trung đã công bố Quyết định thành lập mô hình và tiến hành ra mắt Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình gồm 16 thành viên, trong đó Chủ tịch UBND xã là Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Trưởng Công an xã là Phó trưởng Ban thường trực. Ban chỉ đạo xây dựng và các thành viên mô hình có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, phối hợp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại địa phương; bảo đảm 100% người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Mô hình “Dịch vụ công trực tuyến” của xã Yên Trung là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa Đề án Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mô hình góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại cơ sở; đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, vai trò của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt Đề án 06 trong thời gian tới.

Kết thúc lễ ra mắt, các đại biểu đã tham quan điểm hướng dẫn, truy cập, trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 tại phòng tiếp công dân trụ sở Công an xã Yên Trung.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị