Công an thành phố Từ Sơn hướng dẫn thực hiện dịch vụ công “Xóa đăng ký thường trú”

Đăng vào 30/10/2022
.

Xóa đăng ký thường trú là việc cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú xóa tên người đã đăng ký thường trú trong hộ khẩu và trong sổ đăng ký thường trú.

Theo quy định tại Điều 24 Luật Cư trú 2020, các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú:

- Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

- Ra nước ngoài để định cư;

- Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú quy định tại Điều 35 của Luật này;

-Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

- Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

- Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

- Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, chọ mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

- Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

- Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn thực hiện thủ tục “Xóa đăng ký thường trú” trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ theo quy định:

- Tờ khai thay đổi thông tin về cư trú (CT01): (Công dân có thể tải biểu mẫu tại mục hướng dẫn về và khai đầy đủ thông tin)

- Giấy tờ căn cứ chứng minh để xóa đăng ký thường trú (Theo Điều 24 Luật Cư trú 2020, các trường hợp sau đây bị xóa đăng ký thường trú) ví dụ:

+ Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết (trích lục khai tử; quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết)

+ Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam (Quyết định của Chủ tịch nước cho thôi quốc tịch Việt Nam)

Bước 2: Công dân truy cập trang web: www.dichvucong.bocongan.gov.vn và đăng nhập tài khoản.

Bước 3: Nhập tìm kiếm thủ tục “Đăng ký thường trú”, tiếp tục chọn thủ tục “Xóa đăng ký thường trú”.

Tại mục “Cơ quan thực hiện”: Nhập (Tỉnh: chọn Bắc Ninh, Quận, huyện: chọn Thành phố Từ Sơn, Phường, xã: chọn phường nơi công dân đang thường trú).

- Tại mục “Thủ tục hành chính”:

+ Thủ tục: Chọn “Đăng ký thường trú” và tích “Xóa đăng ký thường trú”.

+ Trường hợp: Chọn trường hợp cho phù hợp với từng trường hợp của công dân “Cả hộ do chết”; “Cả hộ do thôi quốc tịch”; “Nhân khẩu do chết”; “Nhân khẩu do thôi quốc tịch”,…

- Tại mục “Tờ khai thay đổi thông tin về cư trú”: Điền đầy đủ nội dung theo hướng dẫn.

- Tại mục “Thông tin xóa đăng ký thường trú”: Nhập cụ thể nơi công dân đề nghị đăng ký tạm trú theo 4 cấp.

Chú ý: Nếu xóa đăng ký thường trú là nhân khẩu thì nhân khẩu đó không phải đang là chủ hộ

- Tại mục “Những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi”: Nếu có nhân khẩu đi kèm phải chọn thêm mục “những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi và nhập thông tin các trường hợp đi kèm. Nếu chỉ xóa 1 người thì bỏ qua mục này.

- Tại mục “Hồ sơ đính kèm”: Bước này công dân phải chụp ảnh tài liệu đi kèm Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01), Giấy tờ căn cứ chứng minh để xóa đăng ký thường trú; chọn tệp để chụp.

- Chọn thông tin nhận thông báo tình trạng hồ sơ và thông tin nhận kết quả giải quyết.

Bước 4: Sau khi đã điền đầy đủ thông tin công dân tích vào ô “Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên” và ấn “Lưu và gửi hồ sơ”. Nếu báo thành công thì hồ sơ của công dân đã được gửi đến cơ quan Công an. Sau khi cán bộ tiếp nhận kiểm tra, xác minh nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ tiến hành tiếp nhận và xử lý theo quy định. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện, hồ sơ cần bổ sung tài liệu sẽ được hướng dẫn, đồng thời trả lại để bổ sung tài liệu, khi công dân bổ sung đầy đủ thì tiếp tục thực hiện việc gửi lại hồ sơ.

Phí, lệ phí: Không.

Bước 5: Căn cứ ngày hẹn trả kết quả công dân nhận kết quả theo tình trạng thông tin nhận kết quả giải quyết đã chọn.

Nếu có khó khăn, vướng mắc, công dân vui lòng liên hệ Công an cấp xã để được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến./.

Công an thành phố Từ Sơn