Nâng cao chất lượng tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 trên địa bàn huyện Yên Phong

Đăng vào 30/10/2022
.

Căn cứ Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Thông tư số 94/2020/TT-BCA, ngày 01/9/2020 của Bộ Công an quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và các văn bản Hướng dẫn của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh về công tác tuyển quân năm 2023,

Công an huyện Yên Phong thông báo tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023 trên địa bàn huyện Yên Phong, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn

- Đối tượng: Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; có hộ khẩu thường trú tại huyện Yên Phong; Độ tuổi từ 18 đến hết 25 tuổi, công dân đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

- Tiêu chuẩn: Có lý lịch rõ ràng; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không có tiền án tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú, học tập, công tác tín nhiệm. Đảm bảo các tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sỹ CAND.  

Có bằng tốt nghiệp THPT trở lên (ưu tiên công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học, nhất là số tốt nghiệp loại khá, giỏi).

Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA, ngày 02/10/2019 của Bộ Công an.

2. Chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

- Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng (02 năm) được tính từ ngày giao nhận công dân; trong trường hợp không giao nhận tập trung thì tính từ ngày đơn vị CAND tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ.

- Trong thời gian phục vụ tại ngũ và khi xuất ngũ, hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định đối với hạ sỹ quan, binh sỹ phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại Điều 50, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng (tính đến thời điểm dự thi), kết quả phân loại hàng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong Công an nhân dân thì được xét, dự tuyển vào các học viện, trường CAND theo quy định về tuyển sinh CAND, tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp.

- Hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sỹ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ thực hiện theo quy định của Bộ Công an. Ưu tiên tuyển thẳng hoặc ưu tiên khi xét tuyển đối với công dân có trình độ đại học, nhất là số tốt nghiệp loại khá, giỏi và quá trình phục vụ tại ngũ công dân hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Thủ tục, hồ sơ dự tuyển

Công dân tham dự tuyển chon thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND nộp cho Công an xã, thị trấn nơi công dân có hộ khẩu thường trú các giấy tờ sau:

- Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo mẫu Mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 70/2019/NĐ-CP, ngày 23/8/2019 của Chính phủ có xác nhận của UBND xã, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi người đó đang công tác, họp tập.

- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

- Giấy khai sinh (bản sao công chứng).

- Học bạ; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc văn hoá; các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

4. Thời gian và địa điểm dự tuyển

- Thời gian: từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 15/11/2022.

- Địa điểm: Công dân đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Công an xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tại Công an huyện Yên Phong qua Đội Tổng hợp, số điện thoại: 0964.262.992./.

Công an huyện Yên Phong