Hướng dẫn nộp hồ sơ đối với công dân đăng ký thuê bao điện thoại di động bằng CMND 9 số

Đăng vào 25/10/2022
.

Để nâng cao số lượng công dân có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ công, Bộ Công an đã cho phép công dân sử dụng thuê bao di động đăng ký chính chủ bằng CMND 9 số được phép đăng ký tài khoản dịch vụ công, sau đó cập nhật các thông tin CCCD 12 số để nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Các bước thực hiện như sau:

          Bước 1. Sử dụng CMND 9 số để đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia (nếu chưa có).

          Bước 2. Sử dụng CMND 9 số để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia

          Bước 3. Cập nhật thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

          Bước 3.1

Chọn “Thông tin cá nhân

          Bước 3.2

Chọn “Thông tin định danh”

          Bước 3.3

Bấm vào “Cập nhật từ CQDL Quốc gia về Dân cư

 

          Bước 3.4

Bấm vào “Cập nhật

          4. Đăng xuất tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đăng nhập Cổng dịch vụ công Bộ Công an bằng tài khoản là số CCCD 12 số số để đăng ký dịch vụ công cấp hộ chiếu./.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh