Quy định về sử dụng Giấy phép lái xe quốc tế tại Việt Nam

Đăng vào 25/10/2022
.

Việt Nam gia nhập Công ước quốc tế 1968 về Giao thông đường bộ và Công ước về Biển báo – Tín hiệu đường bộ (Công ước Viên). Hiện nay, có 85 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Công ước. Theo đó, Giấy phép lái xe quốc tế do các nước là thành viên cấp có giá trị sử dụng tại tất cả quốc gia tham gia Công ước. Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cung cấp thông tin quy định về việc sử dụng giấy phép lái xe quốc tế được công nhận lẫn nhau và được quyền sử dụng khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Việt Nam.

1. Tại Khoản 1, 2 Điều 3 của Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế đã quy định: Giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống nhất. Giấy phép lái xe quốc tế có tên tiếng Anh là International Driving Permit, sau đây gọi tắt là IDP.

(Giấy phép lái xe quốc tế IDP)

2. Đối tượng được cấp Giấy phép lái xe quốc tế: Điều 6 Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT quy định Đối tượng được cấp giấy phép lái xe quốc tế: Người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp bằng vật liệu PET, còn giá trị sử dụng.

3. Thủ tục cấp Giấy phép lái xe quốc tế: Điều 8 Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT Thủ tục cấp giấy phép lái xe quốc tế

 1. Cá nhân nộp đơn đề nghị cấp IDP theo mẫu quy định. Khi nộp đơn phải xuất trình bản chính giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp, hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị để kiểm tra, đối chiếu.

2. Trình tự cấp IDP

a) Cá nhân nộp đơn đề nghị cấp IDP theo quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải để thực hiện kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của việc cấp IDP. Trường hợp đơn đề nghị không đúng theo quy định thì hướng dẫn thực hiện ngay khi tiếp nhận;

b) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp IDP, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải thực hiện việc cấp IDP cho cá nhân; trường hợp không cấp IDP thì phải trả lời và nêu rõ lý do.

4. Sử dụng Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp trên lãnh thổ nước tham gia Công ước Viên: Điều 10 Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT , quy định:

Người có IDP do Việt Nam cấp khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước tham gia Công ước Viên phải mang theo IDP và giấy phép lái xe quốc gia; tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của nước sở tại.

5. Sử dụng Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước Viên cấp tại Việt Nam: Điều 11 Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT , quy định:

“1. Người có IDP do các nước tham gia Công ước Viên cấp khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam phải mang theo IDP và giấy phép lái xe quốc gia được cấp phù hợp với hạng xe điều khiển; phải tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của Việt Nam.

2. Người có IDP vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ Việt Nam mà bị tước quyền sử dụng IDP có thời hạn thì thời hạn bị tước không quá thời gian người lái xe được phép cư trú tại lãnh thổ Việt Nam”.

Do đó, tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, người tham gia giao thông phải xuất trình giấy phép lái xe quốc tế  (IDP) do các nước tham gia Công ước Viên cấp, đồng thời xuất trình giấy phép lái xe quốc gia được cấp phù hợp với hạng xe điều khiển kèm theo thì mới có trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Thời gian vừa qua, trên các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc “giấy phép lái xe quốc tế IAA” có giá trị sử dụng tại tất cả quốc gia trên thế giới. Vậy “giấy phép lái xe quốc tế IAA” là gì? IAA là viết tắt của từ tiếng Anh International Automobile Association. Đây là loại giấy phép lái xe do Hiệp hội ô tô quốc tế IAA có trụ sở đặt tại New York – Hoa Kỳ. Hiện tại, Hoa Kỳ không phải là thành viên của  Công ước Viên.

(Bìa Giấy phép lái xe quốc tế IAA)

Như vậy, trên cơ sở quy định của pháp luật, thì chỉ có Giấy phép lái xe quốc tế IDP do các nước tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống nhất là có giá trị sử dụng để điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong lãnh thổ Việt Nam, các loại Giấy phép lái xe quốc tế khác sẽ không có giá trị để điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong lãnh thổ Việt Nam.

PHỤ LỤC

DANH SÁCH 85 QUỐC GIA THAM GIA CÔNG ƯỚC VỀ

GIAO THÔNG ĐƯƠNG BỘ NĂM 1968

1. Albania                                                  
2. Armenia
3. Austria
4. Azerbaijan
5. Bahamas
6. Bahrain
7. Belarus
8. Belgium
9. Bosnia and Herzegovina
10. Brazil
11. Bulgaria
12. Central
13. Chile
14. Costa Rica
15. Côte d'Ivoire
16. Croatia
17. Cuba
18. Czech Republic
19. Democratic Republic of the Congo
20. Denmark
21. Ecuador
22. Estonia
23. Finland
24. France
25. Georgia
26. Germany
27. Ghana
28. Greece
29. Guyana
30. Holy See
31. Hungary
32. Indonesia
33. Iran (Islamic Republic of)
34. Israel
35. Italy
36. Kazakhstan
37. Kenya
38. Kuwait
39. Kyrgyzstan
40. Latvia
41. Liberia
42. Lithuania

43. Luxembourg
44. Mexico
45. Monaco
46. Mongolia
47. Montenegro

48. Morocco

49. Netherlands
50. Niger
51. Norway
52. Pakistan
53. Peru
54. Philippines
55. Poland
56. Portugal
57. Qatar
58. Republic of Korea
59. Republic of Moldova
60. Romania
61. Russian Federation
62. San Marino
63. Senegal
64. Serbia
65. Seychelles
66. Slovakia
67. Slovenia
68. South Africa
69. Spain
70. Sweden
71. Switzerland
72. Tajikistan
73. Thailand
74. The former Yugoslav Republic of Macedonia
75. Tunisia
76. Turkey
77. Turkmenistan
78. Ukraine
79. United Arab Emirates
80. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
81. Uruguay
82. Uzbekistan
83. Venezuela (Bolivarian Republic of)
84. Viet Nam
85. Zimbabwe

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh