Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với lĩnh vực đăng ký xe

Đăng vào 25/10/2022
Thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022. Để góp phần thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với lĩnh vực đăng ký xe. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo:

Từ tháng 3/2022 đến nay, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với lĩnh vực đăng ký xe, gồm:
          1. Đăng ký xe lần đầu

          2. Đăng ký xe sang tên

          3. Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe

          4. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe.

          Như vậy, hiện nay, ngoài việc đăng ký xe trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe thì người dân có thể đăng ký xe online. Sau đây là hướng dẫn các bước khi  đăng ký xe online:

                                                                Hướng dẫn đăng ký xe online

- Bước 1: Đăng nhập vào trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông hoặc cổng dịch vụ công quốc gia.

          - Bước 2: Kê khai thông tin của xe, chủ xe vào giấy khai đăng ký xe (mẫu số 01) trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông hoặc cổng dịch vụ công quốc gia.

          - Bước 3: Sau khi hoàn thành việc khai báo, bạn cần gọi điện vào số điện thoại của cơ quan đăng ký xe nơi mình có hộ khẩu thường trú và cán bộ đăng ký xe hẹn lịch cụ thể, địa điểm tiếp nhận đăng ký qua số điện thoại hoặc email.

          - Bước 4: Chủ xe đến Phòng Cảnh sát giao thông.

          - Bước 5: Cán bộ đăng ký xe tiếp nhận và nhập mã hồ sơ đăng ký trực tuyến của chủ xe trên hệ thống đăng ký, quản lý xe để kiểm tra thông tin khai báo đăng ký trực tuyến của chủ xe; in Giấy khai đăng ký xe điện tử trên hệ thống.

          - Bước 6: Chủ xe nộp giấy tờ đăng ký xe và xuất trình giấy tờ của chủ xe.

          - Bước 7: Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ và thực tế xe đầy đủ đúng quy định;

          - Bước 8: Cán bộ đăng ký xe hướng dẫn chủ xe bấm chọn biển số trên hệ thống đăng ký xe;

          - Bước 9: Chủ xe nhận giấy hẹn trả giấy chứng nhận đăng ký xe, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số;

          - Bước 10: Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

          Mọi vướng mắc, khi cần trao đổi đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh. Trụ sở: khu Hòa Đình, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Email: 99bacninh1@gmail.com, Số điện thoại: 0947 167 989 trong giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, chủ nhật).

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh