Công an huyện Yên Phong tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC trên địa bàn

Đăng vào 12/10/2022
.

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Thực hiện tốt công tác PCCC là góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản, giữ được bình yên, hạnh phúc cho mọi gia đình và xã hội. Mặc dù cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều biện pháp chỉ đạo thực hiện công tác PCCC, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhưng một số nơi, đơn vị, cá nhân còn chủ quan, chưa thực sự chú trọng công tác PCCC, dẫn đến xảy ra một số vụ cháy, gây thiệt hại về tài sản. Vì vậy, để đảm bảo an toàn PCCC là việc phải được làm thường xuyên, liên tục, đồng đều, rộng khắp ở các địa phương. Để mọi người có những hành động thiết thực, ngăn chặn tai nạn cháy, nổ có thể xảy ra, giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại về tính mạng và tài sản cho mọi người, mọi gia đình và các cơ sở.

Thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở để kết hợp sản xuất kinh doanh, Công an huyện Yên Phong đã tham mưu cho UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy cho đối tượng là chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp.

Kết quả, trong thời gian từ 15/04/2021 đến 15/4/2022, Công an huyện đã tham mưu, tổ chức phát hơn 10.000 tin, bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở; tổ chức 150 lượt tuyên truyền trực tiếp cho khoảng hơn 4.000 người; treo 434 pano, áp phích, băng rôn tại các địa điểm công cộng, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, khu nhà trọ; phát hơn 3.000 tờ rơi với nội dung tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là các cơ quan, doanh nghiệp, chủ các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình cho thuê trọ… góp phần đảm bảo an toàn PCCC, giảm thiểu các sự cố cháy, nổ; ổn định sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tạo sự đồng tình ủng hộ và đánh giá cao của nhân dân trên địa bàn huyện.

Công an huyện Yên Phong tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho chủ cơ sở kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nhà trọ trên địa bàn

Công an huyện Yên Phong