Công an huyện Lương Tài hướng dẫn nộp hồ sơ PCCC trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia

Đăng vào 12/10/2022
.

Từ ngày 15/8/2022, Công an huyện Lương Tài  thực hiện tiếp nhận và giải quyết 08 thủ tục hành chính về PCCC mức độ 3, mức độ 4 trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

1. Danh mục Thủ tục hành chính về PCCC giải quyết trực tuyến

Stt

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Mức độ

1

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Công an cấp huyện

Mức độ 4

2

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Công an cấp huyện

Mức độ 4

3

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

Công an cấp huyện

Mức độ 4

4

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Công an cấp huyện

Mức độ 3

5

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 (trừ vật liệu nổ công nghiệp) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa

Công an cấp huyện

Mức độ 3

6

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 (trừ vật liệu nổ công nghiệp) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa.

Công an cấp huyện

Mức độ 3

7

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

Công an cấp huyện

Mức độ 3

8

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

Công an cấp huyện

Mức độ 3

2. Hướng dẫn phương thức nộp hồ sơ trực tuyến đối với các tổ chức, cá nhân:

Bước 1: Truy cập địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn/

Bước 2: Bấm chọn: Nộp hồ sơ trực tuyến.

Bước 3: Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính “Phòng cháy chữa cháy” và “Cấp huyện” sau đó bấm vào nút “Tìm kiếm”.

Bước 4: Bấm chọn “thủ tục hành chính” cần nộp hồ sơ trực tuyến.

Bước 5: Bấm vào nút: Nộp hồ sơ.

Bước 6: Chọn cơ quan giải quyết hồ sơ và điền đầy đủ thông tin sau đó bấm vào nút: Đồng ý và tiếp tục.

Bước 7: Đính kèm file theo hướng dẫn, sau đó bấm vào nút: Đồng ý và tiếp tục.

Bước 8: Chọn hình thức nhận kết quả sau đó bấm vào nút: Đồng ý và tiếp tục.

Bước 9: Nhập mã xác nhận sau đó nhấn vào nút: Nộp hồ sơ.

Bước 10: Xác nhận việc nộp hồ sơ thành công.

Lưu ý: Người nộp hồ sơ cần ghi lại số hồ sơ và khóa cập nhật (các thông tin này đồng thời được gửi về email đã đăng ký của người nộp hồ sơ) để phục vụ cập nhật, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Bộ phận một cửa và tra cứu quá trình giải quyết hồ sơ và kết quả giải quyết hồ sơ. Tại bước này, hồ sơ mới nộp thành công, đang chờ Bộ phận một cửa kiểm tra.

* Tra cứu hồ sơ trên giao diện Cổng:

Tại chức năng Tra cứu hồ sơ, nhập Số hồ sơ, mã xác thực:

 – Yêu cầu bổ sung hồ sơ:

– Hồ sơ được tiếp nhận:

 

 

 

 

Công an huyện Lương Tài