Nâng cao hiệu quả công tác cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho nhân dân, đặc biệt là đối tượng người già yếu, leo đơn, người tàn tật trên địa bàn huyện Yên Phong

Đăng vào 12/10/2022
.

       Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an. Công an huyện Yên Phong đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần giảm chi phí, thời gian cho người dân, tổ chức; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính, tiếp thu, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân liên quan đến thủ tục hành chính với mục tiêu “vì Nhân dân phục vụ”.

       Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh về cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho công dân trên địa bàn; Công an huyện Yên Phong đã xây dựng Kế hoạch và quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện ra sức phấn đấu thi đua làm việc với tinh thần "vì Nhân nhân phục vụ", không ngại khó, ngại khổ, tiếp dân tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày nghỉ, xuống từng địa bàn, đến từng nhà, nhất là các trường hợp người khuyết tật, neo đơn, già yếu, bệnh tật để làm CCCD cho người dân. Công an huyện đã tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân trên địa bàn về những quyền lợi và trách nhiệm của người dân trong thực hiện việc cấp, quản lý và sử dụng CCCD gắn chíp điện tử. Đồng thời, Công an huyện đã chỉ đạo rà soát, xác minh cụ thể đối với từng trường hợp công dân chưa làm CCCD gắn chíp điện tử, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân trong việc làm CCCD nhằm cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, chi phí, thời gian đi lại của người dân. Từ ngày 10/9/2022 đến ngày 26/9/2022, Công an huyện đã tiến hành cấp 957 CCCD gắn chíp điện tử cho Nhân dân trên địa bàn huyện. Đặc biệt, đối với các trường hợp người già, người tàn tật, leo đơn,… Công an huyện đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ không ngại khó, ngại khổ, xuống từng nhà giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân để làm CCCD. Qua đó, nhận được sự đồng tình, ủng hộ, ghi nhận, đánh giá cao của cấp uỷ, chính quyền địa phương và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân “Bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

       Một số hình ảnh được ghi nhận trong quá trình xuống địa bàn để thực hiện cấp CCCD cho Nhân dân của lực lượng Công an huyện Yên Phong được cấp uỷ, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công an huyện Yên Phong tổ chức thăm hỏi, làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp tại nhà cho đối tượng người già yếu, leo đơn, người tàn tật trên địa bàn huyện

Công an huyện Yên Phong