Hội nghị chuyển đổi số ngành Công an nhân dân

Đăng vào 11/10/2022
Sáng 10/10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị chuyển đổi số ngành Công an nhân dân lần thứ nhất năm 2022 và công bố Ngày chuyển đổi số ngành Công an nhân dân theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số dự và phát biểu chỉ đạo. Tại điểm cầu Công an tỉnh, các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; Đại tá Bùi Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan dự.

Tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã công bố lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày chuyển đổi số ngành Công an; lãnh đạo Bộ Công an công bố các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an và công bố kết quả các nhóm tiện ích đã cung cấp cho người dân, các nhóm tiện ích đang triển khai, những tiện ích sẽ triển khai trong năm 2023.

Đến nay, Bộ Công an đã hoàn thành cung cấp 192/227 dịch vụ công thuộc thẩm quyền trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công Bộ Công an; tỷ lệ cấp CCCD gắn chíp điện tử cho công dân đạt 89,6%. Đồng thời, đưa vào hoạt động hệ thống định danh và xác thực điện tử; tích hợp thông tin thiết yếu của người dân trong CCCD gắn chip, ứng dụng VNEID…

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận vai trò tiên phong, nòng cốt và quyết tâm chính trị của lực lượng Công an trong quá trình chuyển đổi số công tác quản lý dân cư, đặc biệt thể hiện qua việc triển khai “Đề án 06”, một nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả phục vụ chuyển đổi số Quốc gia.

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục thực hiện tốt vai trò thường trực trong tổ chức triển khai Đề án 06 của Chính phủ; tích cực nghiên cứu ứng dụng công nghệ số và các sản phẩm của công nghiệp 4.0 trong công tác nghiệp vụ. Đồng thời, đề xuất các cơ chế, chính sách ưu tiên phù hợp thu hút chuyên gia, nhân lực chất lượng cao về khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số ngành Công an, tạo sự lan tỏa góp phần xây dựng Chính phủ số, công dân số, nền kinh tế số, xã hội số.

Thủ tướng tin tưởng những nỗ lực, đổi mới, quyết tâm của Bộ Công an trong chuyển đổi số Quốc gia sẽ được hưởng ứng, đón nhận một cách tích cực từ các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, vượt qua khó khăn, thách thức để trở thành người chiến sĩ xung kích trên mặt trận chuyển đổi số.

Ngay sau Hội nghị, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đề nghị Công an tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết về Chương trình chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trong các lĩnh vực. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả Đề án 06; nâng cao nhận thức, xác định cụ thể vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu lực lượng Công an các cấp trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Cư trú năm 2020 liên quan đến quy định về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022; huy động và phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp, Tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng Công an cơ sở trong việc phối hợp xây dựng mô hình điểm, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt sổ sức khỏe điện tử, thanh toán trực tuyến… nhằm thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số ngay tại địa bàn dân cư./.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị