Hướng dẫn các bước đăng ký, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lĩnh vực PCCC trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Đăng vào 07/10/2022
Ngày 25/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 10695/QĐ-BCA phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Mọi thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH hiện hành đều được cập nhật, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an (địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn/). Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo đến nhân dân trên địa bàn và khuyến khích mọi người dân tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công và đăng nhập, nộp hồ sơ trên môi trường điện tử, hướng đến số hoá toàn bộ hồ sơ, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại.

Chú ý: Khi đăng ký tài khoản phải sử dụng thuê bao di động chính chủ. Để kiểm tra thông tin chính xác, mọi người nhắn tin với cú pháp: TTTB gửi 1414.

Sau đây là các bước nộp hồ sơ trực tuyến thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC được thực hiện trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an:

1. Giao diện nộp hồ sơ công dân

Bước 1: Truy cập địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn/

(Hình 1: Truy cập hệ thống thử Cổng dịch vụ công Bộ Công an)

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tuyến, chọn lĩnh vực thủ tục hành chính “Phòng cháy, chữa cháy” và bấm nút Tìm kiếm sau đó chọn thủ tục hành chính cần nộp ở cột bên trái:

(Hình 2: Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính cần nộp)

(Hình 3: Chọn thủ tục hành chính cần nộp)

Bước 3: Điền thông tin người nộp hồ sơ, thông tin hồ sơ, nộp:

(Hình 4: Điền thông tin người nộp)

(Hình 5: Nộp hồ sơ thành công trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an)

Bước 4: Kiểm tra thông tin hồ sơ:

(1) Thông tin tất cả các trạng thái hồ sơ đều được thông báo qua email người nộp:

(Hình 6: Thông tin hồ sơ được thông báo qua email người nộp)

 (2) Tra cứu hồ sơ trên giao diện Cổng:

Tại chức năng Tra cứu hồ sơ, nhập Số hồ sơ, mã xác thực:

(Hình 7: Tra cứu hồ sơ trên giao diện Cổng)

- Yêu cầu bổ sung hồ sơ:

(Hình 8: Hồ sơ chưa đầy đủ)

- Hồ sơ được tiếp nhận:

(Hình 9: Hồ sơ đã được tiếp nhận)

 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH