Hướng dẫn các điểm đăng ký xe cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh

Đăng vào 30/08/2022
.

Thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an, từ ngày 21/5/2022, triển khai phân cấp đăng ký xe cho Công an cấp huyện và Công an cấp xã. Qua một thời gian thực hiện, cơ quan đăng ký xe nhận thấy một số chủ phương tiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh chưa nắm rõ được các điểm đăng ký xe thuộc thẩm quyền phân cấp đăng ký. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đăng ký xe cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo quy định về phân cấp các điểm đăng ký xe cho các loại phương tiện giao thông cơ giới của các chủ phương tiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh như sau:

Theo Điều 3, Thông tư 15/2022/TT-BCA quy định:

1. Đối với các loại xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự nêu trên, chủ phương tiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh làm thủ tục đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh.

 2. Đối với các loại xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự nêu trên, chủ phương tiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài làm thủ tục đăng ký xe tại Công an cấp huyện hoặc Công an cấp xã (nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy) tại địa phương mình.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo đến các chủ phương tiện biết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Mọi vướng mắc, khi cần trao đổi đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh. Trụ sở: khu Hòa Đình, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0947 167 989 trong giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, chủ nhật).

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh