Tập huấn tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công Bộ Công an

Đăng vào 27/07/2022
Ngày 26/7, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH (Bộ Công an) tổ chức tập huấn tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Tại buổi tập huấn, cán bộ đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an huyện, thành phố được chuyên viên cục C06 trực tiếp hướng dẫn việc sử dụng, tiếp nhận thông tin về dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng dịch vụ Bộ Công an, Cổng dịch vụ Công Quốc gia và hướng dẫn sử dụng chữ ký số, xác thực văn bản điện tử; trao đổi một số nội dung về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện thao tác mẫu việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và con dấu.

Buổi tập huấn nhằm phổ biến, quán triệt đến lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh nắm rõ các chủ trương của Bộ Công an, đồng thời nâng cao nhận thức cho CBCS trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý hành chính về TTXH trên môi trường điện tử, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị