Người dân cần làm gì trước khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng

Đăng vào 18/07/2022
Theo khoản 3 Điều 38 của Luật Cư trú 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2021), từ ngày 01/01/2023, toàn bộ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng.Theo đó, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy đã được cấp cho công dân sẽ chỉ còn được sử dụng đến ngày 31/12/2022.Vậy, để không gặp phải khó khăn khi Sổ hộ khẩu, Sổ tam trú giấy hết giá trị sử dụng. Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị người dân cần làm ngay những điều này trước khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng.

Theo khoản 3 Điều 38 của Luật Cư trú 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2021), từ ngày 01/01/2023, toàn bộ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng.Theo đó, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy đã được cấp cho công dân sẽ chỉ còn được sử dụng đến ngày 31/12/2022.Vậy, để không gặp phải khó khăn khi Sổ hộ khẩu, Sổ tam trú giấy hết giá trị sử dụng. Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị người dân cần làm ngay những điều này trước khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng.

1. Cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Theo Luật Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tại Điều 9 Luật Căn cước công dân quy định thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; tình trạng hôn nhân; nơi thường trú; nơi ở hiện tại; nhóm máu...

Vậy, trường hợp nếu công dân chưa được cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cập nhật nhưng chưa chính xác, cần nhanh chóng đi cập nhật lại để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính sau 31/12/2022. Những thông tin trên Cơ sở dữ liệu được sử dụng thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hết hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

2. Làm Căn cước công dân gắn chíp điện tử

Những thông tin liên quan về cư trú của công dân đều được cập nhật tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Cư trú 2020.

Trong đó, Điều 12 Luật Căn cước công dân quy định số định danh cá nhân như sau: Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.

Do đó, Cơ quan Công an sẽ sử dụng số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Vì thế, nếu công dân đang sử dụng Chứng minh nhân dân 9 số, tức là chưa biết số định danh cá nhân của mình, sẽ rất khó khăn trong việc xin xác nhận thông tin về cư trú.

Vậy, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị mọi công dân đến độ tuổi làm Căn cước công dân nhưng chưa đi làm thì cần nhanh chóng đi làm ngay nhằm tạo thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy chính thức không còn giá trị sử dụng.

3. Công dân có thể lựa chọn đăng ký cư trú; làm thủ tục cấp Căn cước công dân theo 2 cách dưới đây:

3.1. Cách thứ nhất:

- Trực tiếp đến Công an cấp xã nơi công dân cư trú để làm các thủ tục về đăng ký cư trú và cập nhật thông tin lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân của Phòng Cảnh sát quản lý hành về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Ninh, hoặc Công an các huyện, thành phố nơi công dân thường trú, tạm trú để làm thủ tục cấp Căn cước công dân.

3.2. Cách thứ hai: Gửi hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

- Đối với đăng ký cư trú: Công dân có thể gửi yêu cầu đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/.

Hệ thống yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia để tiếp tục.

Nếu chưa có tài khoản, công dân cần chọn Đăng ký phía dưới để tạo tài khoản.

Bước 2: Khai báo đầy đủ thông tin

- Điền tất cả các thông tin có dấu (*) vì đây là thông tin bắt buộc phải nhập.

- Đính kèm các tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của Luật Cư trú đối với việc nộp hồ sơ đăng ký cư trú; các tài liệu, hồ sơ có liên quan đối với việc nộp hồ sơ làm Căn cước công dân.

Sau đó, tích chọn Tôi xin chịu trách nhiệm về lời khai trên và ấn Lưu và gửi hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết về cư trú

- Đối với đăng ký làm thủ tục cấp Căn cước công dân:

Bước 1, Bước 2 công dân thực hiện như đối với gửi hồ sơ đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ công.

Bước 3: Sau khi công dân đăng ký cấp Căn cước công dân qua Cổng dịch vụ công, công dân sẽ nhận được Phiếu tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân vào tài khoản công dân đăng ký trên Cổng dịch vụ công. Khi công dân đến để lăn tay và chụp ảnh sẽ được ƯU TIÊN thu nhận hồ sơ trước mà không cần phải lấy số thứ tự và chờ đợi đến lượt.

Công an tỉnh Bắc Ninh trân trọng thông báo để công dân trên địa bàn biết và thực hiện./.

Công an tỉnh Bắc Ninh