Công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến, địa bàn huyện Lương Tài

Đăng vào 18/07/2022
Ngày 18/07/2022, Công an huyện Lương Tài ban hành Kế hoạch công tác tuần, Nội dung thông báo công khai gồm:

1.Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm:

Đội Cảnh sát giao thông trật tự.

2. Tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm:

Tuyến Tỉnh lộ 280,281,284,285. Tuyến đê hữu sông Thái Bình. Tuyến đường Huyện từ ĐH1 đến ĐH14. Các tuyến nội thị Thị Trấn Thứa và các tuyến đường liên thôn, liên xã.

3. Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý:

Loại phương tiện: Các phương tiện giao thông cơ giới tham gia giao thông trên các tuyến tiến hành Tuần tra kiểm soát.

Hành vi vi phạm: Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy; Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; Điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn hoặc chất kích thích khác; xe công nông, xe 3 bánh tự chế, tự ý thay đổi kích thước thùng hàng, chở hàng vượt quá tải trọng; và các hành vi vi phạm khác.

4. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 18/07/2022 đến ngày 24/07/2022.

Công an Huyện Lương Tài