Công an tỉnh Bắc Ninh: Tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu theo mẫu mới

Đăng vào 05/07/2022
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong CAND, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát động đợt thi đua 90 ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử cho công dân. Theo đó, từ ngày 1/7 đến ngày 4/7, phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã tiếp nhận giải quyết khoảng 620 hồ sơ, thủ tục cấp hộ chiếu cho công dân.

Tại trụ sở phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, ngay từ đầu giờ sáng đã có hàng chục công dân xếp hàng chờ đến lượt làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới. Để công tác tiếp nhận hồ sơ đảm bảo yêu cầu và tạo thuận lợi nhất cho công dân đến liên hệ làm thủ tục, phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã bố trí đầy đủ thiết bị, cơ sở vật chất, nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu và nơi trả kết quả cho công dân; niêm yết công khai quy trình, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ. Do đó công dân hoàn thiện mọi thủ tục nhanh chóng, thuận lợi.

Theo kế hoạch, phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh sẽ tập trung cao độ việc tiếp nhận giải quyết cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy định; trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử trong nước để đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian; đồng thời cũng giảm khối lượng công việc cho lực lượng Công an tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

So với mẫu cũ, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến, đảm bảo các kỹ thuật bảo an và khó làm giả. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh danh lam thắng cảnh, hình tượng về chủ quyền di sản quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước nhằm khẳng định và quảng bá những hình ảnh của Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý và văn hóa Việt Nam.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân đến liên hệ làm thủ tục và thực hiện hiệu quả hiệu quả đợt thi đua 90 ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử cho công dân, cán bộ chiến sỹ phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, làm thêm ca, thêm giờ để giải quyết thủ tục, hồ sơ, kịp thời trả hộ chiếu mẫu mới cho công dân đảm bảo chính xác và đúng thời gian quy định.

 

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị