Quy định về xử phạt đối với hành vi "Cơi nới" thùng xe ô tô tải khi tham gia giao thông

Đăng vào 05/07/2022
.

Người điều khiển phương tiện, Chủ phương tiện có hành vi “cơi nới” thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe tham gia giao thông sẽ bị xử phạt tiền, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021), quy định xử phạt về hành vi “cơi nới” thùng xe như sau:

Đối với người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm: “Điều khiển xe ô tô tải (kể cả rơ mooc và sơ mi rơ mooc) có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe”, sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, tước Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng, phải khôi phục lại tính năng kỹ thuật thùng xe theo quy định.

                                                      (Hình ảnh vi phạm “cơi nới” thùng xe)    

                                                           (Hình ảnh thùng xe “nguyên bản”)

Đối với chủ phương tiện vi phạm hành vi: “Đưa xe ô tô tải (kể cả rơ mooc và sơ mi rơ mooc) có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe tham gia giao thông”, sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với tổ chức, tước quyền sử dụng Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và Tem kiểm định của phương tiện từ 01 tháng đến 03 tháng, buộc phải khôi phục lại hình dáng, kích thước, tình trạng ban đầu của xe và đăng kiểm lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông./.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh