Công an các xã trên địa bàn huyện Quế Võ tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an

Đăng vào 05/07/2022
Ngày 16-4-2022, Bộ Công an ban hành Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA, ngày 16-6-2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, Thông tư 15 (sửa đổi khoản 6 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA) trao quyền cho công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức; Công an cấp huyện sẽ đăng ký, cấp biển số xe ô tô cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn.

Ngày 16-4-2022, Bộ Công an ban hành Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA, ngày 16-6-2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, Thông tư 15 (sửa đổi khoản 6 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA) trao quyền cho công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức; Công an cấp huyện sẽ đăng ký, cấp biển số xe ô tô cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn.   

Thực hiện Thông tư số 15/TT-BCA ngày 06/04/2022 của Bộ Công an, kể từ ngày 21/05/2022, Công an một số xã trên địa bàn huyện Quế Võ đã triển khai thực hiện việc đăng ký và cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện cho nhân dân. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong công tác cải cách hành chính, góp phần phục vụ nhân dân tốt hơn trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông trên địa bàn, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực và đồng thuận của quần chúng nhân dân. Theo quy định tại Thông tư số 15 của Bộ Công an, kể từ ngày 21/05/2022 người dân ở 08 xã trên địa bàn huyện gồm: Phương Liễu, Chi Lăng, Nhân Hòa, Đại Xuân, Bồng Lai, Việt Hùng, Ngọc Xá, Đào Viên có nhu cầu đăng ký, cấp biển số xe mô tô, gắn máy không cần đến công an huyện để làm thủ tục mà đến tại công an xã nơi mình thường trú để được giải quyết.

Công an các xã đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 15 của Bộ Công an trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại trụ sở Công an các xã đã niêm yết đầy đủ thông tin về các quy trình hướng dẫn thủ tục quy định trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện, đồng thời đăng tải thông tin lên trang mạng xã hội Zalo của đơn vị, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, ban tự quản các thôn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để nhân dân được biết cùng thực hiện.  Đến nay, Công an các xã đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về lực lượng, trang thiết bị, phương tiện và cơ sở vật chất để phục vụ chu đáo việc đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho nhân dân.

Theo ý kiến phản hồi của một số người dân cho biết: "Nhờ chủ trương này mà công dân sẽ không phải vất vả ra trung tâm huyện để làm giấy tờ đăng ký, cấp biển số xe như trước đây, đỡ mất thời gian và công sức, rất phù hợp với thực tế,  đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Như vậy sẽ nhanh và đỡ mất thời gian cho nhân dân. Trước đây thì phải ra Công an huyện để làm, thì nay chỉ cần đến Công an xã để làm, rất nhanh gọn, gần nhà…".

Thông tư số 15/2022 của Bộ Công an về việc phân cấp cho Công an một số xã, phường thực hiện đăng ký và cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho người dân là một chủ trương đúng đắn, phù hợp lòng dân, góp phần giảm chi phí, thời gian, công sức của người dân khi đi làm các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký và cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy.. Trong thời gian tới Công an các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn để người dân biết Thông tư số 15 của Bộ Công an một cách rộng rãi. Từ đó góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính về thực hiện đăng ký và cấp biển số xe mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) trên địa bàn huyện. Đặc biệt là việc tạo thuận tiện, tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng cao sự hài lòng của quần chúng nhân dân./.

Công an huyện Quế Võ