Công an huyện Thuận Thành sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022

Đăng vào 01/07/2022
Chiều 1/7, Công an huyện Thuận Thành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an huyện Thuận Thành đã thực hiện hiệu quả các mặt công tác đề ra. An ninh chính trị được giữ vững, ổn định, không phát sinh phức tạp. TTATXH được đảm bảo. Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đạt hiệu quả cao, trong đó: điều tra khám phá án đạt tỷ lệ 90,1%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; tội phạm xâm phạm trật tự xã hội được kiềm chế, giảm 26,2% so với cùng kỳ năm 2019; công tác đảm bảo TTATGT có nhiều chuyển biến tích cực, triển khai có hiệu quả công tác đăng ký xe ô tô tại Công an huyện và đăng ký xe mô tô, xe máy điện tại Công an các xã, thị trấn; công tác quản lý hành chính về TTXH được nâng cao, nhất là việc đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025; Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được tăng cường, phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng lực lượng, tổ chức cán bộ được quan tâm, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường.

Hội nghị cũng đã thảo luận và đưa ra 9 nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Cụ thể: thường xuyên rà soát, đánh giá các điểm có dấu hiệu phức tạp về ANTT để tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở; tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu công tác được giao, phấn đấu hoàn thành trong Quý III/2022; tăng cường công tác đảm bảo TTATGT; đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án 06; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở; tăng cường công tác quản lý cán bộ, chiến sỹ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị