Triển khai thực hiện quy định phân cấp công tác đăng ký xe trên địa bàn huyện Yên Phong

Đăng vào 28/06/2022
Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an nói chung và công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nói riêng, trong những năm qua, Công an huyện Yên Phong đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần giảm chi phí, thời gian cho người dân.

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an nói chung và công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nói riêng, trong những năm qua, Công an huyện Yên Phong đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần giảm chi phí, thời gian cho người dân.

Quán triệt thưc hiện nghiêm túc công tác phân cấp đăng ký xe theo quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BCA và Thông tư số 16/2022/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định một số mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông. Nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 04/5/2022, Công an huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 529/KH-CAH về triển khai thực hiện quy định phân cấp công tác đăng ký xe cho Công an cấp xã trên địa bàn huyện Yên Phong.

Công an huyện Yên Phong tích cực, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký xe mô tô cho người dân tại Công an cấp xã

Theo đó, trên địa bàn huyện Yên Phong có 10/14 xã đủ điều kiện triển khai đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện gồm: xã Hòa Tiến, xã Yên Phụ, xã Văn Môn, xã Tam Giang, xã Yên Trung, xã Đông Phong, xã Long Châu, xã Thụy Hòa, xã Dũng Liệt, xã Tam Đa.

Ngày 21/5/2022, Công an huyện đã triển khai ra quân đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tại Công an cấp xã. Đồng thời, Công an huyện đã phối hợp với Đài truyền thanh huyện, UBND xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở cho quần chúng nhân dân trên địa bàn về việc triển khai phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho người dân tại Công an cấp xã.

Kết quả triển khai việc phân cấp công tác đăng ký xe cho Công an cấp xã từ ngày 21/5/2022 đến ngày 20/6/2022, Công an huyện Yên Phong đã tiếp nhận, giải quyết 105 lượt hồ sơ đăng ký xe mô tô, xe gắn máy mới tại Công an cấp xã. Việc triển khai phân cấp công tác đăng ký xe cho Công an cấp xã đã góp phần rút ngắn thời gian tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, thuận tiện cho người dân, tổ chức trong việc đăng ký xe. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ triển khai công tác đăng ký xe ở cấp xã được quan tâm, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu công tác đề ra. Cán bộ, chiến sỹ tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký xe cho người dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, hướng dẫn tận tình, chu đáo, qua đó được cán bộ và nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao.

Công an huyện Yên Phong