Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông từ ngày 22/6/2022

Đăng vào 21/06/2022
Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an, kể từ ngày 22/06/2022, phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu theo quy định hiện hành đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Quản lý xuất nhập cảnh (cấp hộ chiếu theo mẫu mới, thời gian trả kết quả 08 ngày làm việc).

        Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an, kể từ ngày 22/06/2022, phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu theo quy định hiện hành đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Quản lý xuất nhập cảnh (cấp hộ chiếu theo mẫu mới, thời gian trả kết quả 08 ngày làm việc). Khi đến nộp hồ sơ, công dân không cần nộp kèm giấy tờ chứng minh nhu cầu xuất cảnh gấp. Ngoài hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Quản lý xuất nhập cảnh, công dân có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu bằng hình thức nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của Bộ Công an.

         Mọi vướng mắc, khi cần trao đổi đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh. Trụ sở: 14 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (Số điện thoại: 069.2609339 trong giờ hành chính).

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh