Cục Kế hoạch và tài chính Bộ Công an: Kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản, dự án đầu tư năm 2022 tại Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đăng vào 20/06/2022
Sáng nay (20.6), Đoàn kiểm tra Cục Kế hoạch và tài chính Bộ Công an do đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản, dự án đầu tư năm 2022 tại Công an tỉnh Bắc Ninh. Tiếp đoàn có đồng chí Đại tá Bùi Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trong 10 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 20/6/2022, đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra 2 nội dung: quản lý, tài chính, tài sản và dự án đầu tư. Trong đó, kiểm tra quản lý, tài chính, tài sản ở các nội dung: công tác lập, phân bổ dự toán và quyết toán ngân sách; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ trong quản lý, sử dụng ngân sách; công tác quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước; công tác quản lý, theo dõi và thanh toàn các khoản thu, tạm ứng…. ; kiểm tra, hướng dẫn về công tác kế toán và tổ chức đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán. Về nội dung Kiểm tra dự án đầu tư tập trung: Danh mục các dự án đầu tư được ban hành kèm theo Quyết định số 1008/QĐ-BCA-H01 ngày 11/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thông qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của Nhà nước và Bộ Công an trong công tác quản lý tài chính, tài sản và dự án đầu tư tại đơn vị, qua đó phát hiện những hạn chế, bất cập của các chế độ, chính sách quản lý; các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính, để từ đó đưa ra những kiến nghị kịp thời đến các cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phù hợp, góp phần hoàn thiện cơ chế, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư và thực hiện tốt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị