Thị trấn Thứa ra mắt mô hình “Tổ tuần tra nhân dân Thị trấn Thứa”

Đăng vào 17/06/2022
Ngày 16.6, UBND thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đã tổ chức ra mắt mô hình “Tổ tuần tra nhân dân Thị trấn Thứa”.

Mô hình “ Tổ tuần tra nhân dân Thị trấn Thứa” có 52 thành viên, trong đó đồng chí Phó trưởng Công an thị trấn là Chủ nhiệm, đồng chí Công an viên là Phó chủ nhiệm thường trực. Các thành viên trong mô hình có nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ANTT ở cơ sở, tham gia các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các tội phạm khác theo quy định của pháp luật; khi có vụ việc phức tạp về ANTT xảy ra trên địa bàn phải kịp thời có mặt, báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp lực lượng chức năng giải quyết… Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến tầng lớp nhân dân nhằm phát huy việc tự phòng, tự quản, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động về phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện tố giác tội phạm góp phần phòng ngừa tội phạm có hiệu quả ngay từ cơ sở.

Việc ra mắt mô hình “ Tổ tuần tra nhân dân Thị trấn Thứa” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm, qua đó giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị