Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Đăng vào 15/06/2022
Chiều nay (15/6), Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967-16/6/2022) theo hình thức trực tuyến. Dự và chủ trì Lễ kỷ niệm có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo, cán bộ các thế hệ lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh.

Trải qua 55 năm xây dựng, hình thành và phát triển, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh nói riêng, cả nước nói chung đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tham mưu phục vụ cấp uỷ Đảng, chính quyền tổ chức, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phong trào đã có bước phát triển sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; phù hợp với thực tiễn, nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc được nhân rộng trong toàn quốc. Phong trào đã phát huy năng lực sáng tạo của cơ sở, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu thời gian tới, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ cả nước tiếp tục làm tốt công tác tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Tiếp tuc quán triệt thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị quan trọng của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ về nhiệm vụ Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó tập trung vào địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; đổi mới công tác tuyên truyền, nhất là trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm; thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và có kế hoạch tổ chức, rà soát, phân loại chất lượng các mô hình quần chúng về ANTT và chú trọng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Ninh, Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong toàn lực lượng với những nội dung trọng tâm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong xây dựng và phát động phong trào; Tăng cường phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT; Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh; Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từng địa bàn, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân nêu cao ý thức tự phòng, tự quản, kỹ năng phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội để tiếp tục giữ vững xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

Nhân dịp này, 26 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị