Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ cơ quan doanh nghiệp năm 2022

Đăng vào 09/06/2022
Ngày 9/6, Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp năm 2022.

Trong 20 ngày tập huấn, 140 học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về các nội dung liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của lực lượng bảo vệ như: pháp luật; vai trò, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại Cơ quan doanh nghiệp; công tác PCCC, công tác tuần tra canh gác, nắm tình hình và xác minh ban đầu các vụ việc của lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp… Bên cạnh đó, các học viên còn được thực hành các dụng cụ PCCC tại chỗ, công cụ hỗ trợ, sử dụng bộ đàm liên lạc, các động tác vũ thuật cơ bản bổ trợ cho công tác tuần tra canh gác.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm và nhận thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp tiến hành công tác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp từ đó giúp lực lượng bảo vệ giải quyết các vụ việc ANTT tại địa bàn, đảm bảo đúng quy định và có hiệu quả cao.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị