Cảnh báo nguy cơ lừa đảo khi để lộ lọt thông tin, hình ảnh CCCD/CMND.

Đăng vào 09/06/2022
Các đối tượng xấu có thể dùng hình ảnh căn cước công dân (hay Chứng minh nhân dân) để đăng ký tài khoản ngân hàng, hoặc vay tiền trên app, để đăng ký số điện thoại trả sau và có thể bị dùng để đăng ký mã số thuế ảo… Vì vậy mọi người:

- KHÔNG cung cấp thông tin, hình ảnh CCCD/CMND tuỳ tiện.
- KHÔNG cho mượn CCCD/CMND nếu không có mục đích chính đáng
- KHÔNG đăng tải hình ảnh CCCD/CMND lên mạng xã hội.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị