Ra mắt mô hình “Giao ban tình hình ANTT tại thôn, cụm dân cư hàng tháng” và “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại xã Quế Tân, huyện Quế Võ

Đăng vào 20/05/2022
Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn xã Quế Tân, huyện Quế Võ, Công an xã Quế Tân đã tham mưu UBND xã thành lập và ra mắt hai mô hình “Giao ban tình hình ANTT tại thôn, cụm dân cư hàng tháng” và “Tổ liên gia an toàn PCCC”.

Theo đó, mô hình “Giao ban tình hình ANTT tại thôn, cụm dân cư hàng tháng” được tổ chức định kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Ban chủ nhiệm và các thành viên trong mô hình có nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; tuyên truyền, vận động, giáo dục thành viên, gia đình và quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm công dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội; cung cấp tình hình liên quan đến ANTT, hoạt động của các loại đối tượng, các vấn đề bức xúc trong nội bộ nhân dân để kịp thời báo cáo Ban chủ nhiệm Mô hình và lực lượng Công an phối hợp giải quyết.

Đối với mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, các thành viên trong mô hình chủ động  nắm tình hình liên quan đến công tác PCCC nhất là những điểm, vụ việc có dấu hiệu phức tạp, kịp thời phản ánh với Ban chủ nhiệm triển khai các phương án giải quyết triệt để ngay tại cơ sở, không để phát sinh phức tạp; tổ chức PCCC tại chỗ; phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời chữa cháy khi có cháy nổ xảy ra tại gia đình, hộ kinh doanh của các thành viên trong mô hình; tham gia các buổi tập huấn, diễn tập phương án PCCC và CNCH; trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện PCCC theo đúng quy định.

Việc xây dựng hai mô hình “Giao ban tình hình ANTT tại thôn, cụm dân cư hàng tháng” và “Tổ liên gia an toàn PCCC” trên địa bàn xã Quế Tân là việc làm cần thiết, qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn PCCC, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương./.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị