Công an huyện Yên Phong đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Đăng vào 20/05/2022
Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, những năm gần đây. Công an huyện Yên Phong đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần giảm chi phí, thời gian cho người dân.

Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, những năm gần đây. Công an huyện Yên Phong đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần giảm chi phí, thời gian cho người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, hàng năm Công an huyện Yên Phong đã thực hiện có hiệu quả việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND huyện ban hành; tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về cải cách hành chính; đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an xã, thị trấn, nhất là bộ phận tiếp dân giải quyết các thủ tục hành chính, làm tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của công dân, các tổ chức và doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, Lãnh đạo Công an huyện đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, nhất là cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh thái độ, lễ tiết, tác phong của cán bộ chiến sĩ khi tiếp xúc với quần chúng nhân dân tại đơn vị. Cùng với đó, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sỹ tham gia học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả xử lý công việc, chủ động trong mọi tình huống, đặc biệt là việc giao tiếp, làm việc với nhân dân; chú trọng nâng cao trình độ tin học để ứng dụng vào quản lý hệ thống, dữ liệu, quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên máy vi tính, từ đó tạo sự chuyển biến trong thực hiện cải cách hành chính và các công việc liên quan đến người dân.

Thực tiễn cho thấy, thời gian qua, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện trên một số lĩnh vực như: quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân; lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú... Tại bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, Công an huyện đã niêm yết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính; tại khu vực tiếp dân đều xây dựng nội quy làm việc với hình ảnh sinh động, rõ ràng tạo sự gần gũi, thân thiện với nhân dân khi đến làm việc, liên hệ công tác. 

Đặc biệt, trong năm 2022, tiếp tục thục hiện kế hoạch của Bộ Công an về cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử và định danh điện tử cho công dân trên địa bàn, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện đã ra sức phấn đấu thi đua làm việc với tinh thần "vì nhân nhân phục vụ", tiếp dân tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến Chủ nhật, xuống từng địa bàn, đến từng nhà, nhất là các trường hợp người khuyết tật, neo đơn, già yếu, bệnh tật để làm căn cước công dân cho người dân, chủ động phối hợp với Bưu điện huyện Yên Phong trong việc trả căn cước công dân tại nhà, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.

Cán bộ Công an huyện Yên Phong tiếp tục xuống cơ sở làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chip cho người dân

Ảnh: Cán bộ Công an huyện Yên Phong tiếp tục xuống cơ sở làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chip cho người dân

Đặc biệt, 03 tháng đầu năm 2022, đã tổ chức cấp 2.009/ 2.009 thẻ CCCD cho công dân trong độ tuổi sinh năm 2004-2007, hoàn thành 100% chỉ tiêu Công an tỉnh giao để phục vụ tốt kỳ thi tốt nghiệp THCS, THPT trên địa bàn. Đồng thời cấp 2.650 tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Hiện nay, Công an huyện tiếp tục chỉ đạo gửi giấy mời đến từng công dân chưa được cấp thẻ CCCD ra trụ sở Công an xã, thị trấn để được thu nhận hồ sơ CCCD. Phấn đấu trước ngày 30/6/2022 đạt 100% công dân trên địa bàn từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

Với những cách làm hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nhanh gọn, đúng quy định, hồ sơ giải quyết sớm, đúng thời gian luôn đạt tỷ lệ cao và được nhân dân ghi nhận. Bằng sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, Công an huyện Yên Phong đã tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, tạo môi trường văn minh, thuận lợi và sự hài lòng của nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ./.

Công an huyện Yên Phong