Công an thành phố Từ Sơn thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe mô tô, ô tô trên địa bàn thành phố

Đăng vào 19/05/2022
Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022, của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi, đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Bộ Công an phân cấp công tác đăng ký, quản lý phương tiện xe ô tô cho Công an cấp huyện và đăng ký quản lý, phương tiện xe mô tô cho Công an cấp xã kể từ ngày 21/5/2022.

Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022, của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi, đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Bộ Công an phân cấp công tác đăng ký, quản lý phương tiện xe ô tô cho Công an cấp huyện và đăng ký quản lý, phương tiện xe mô tô cho Công an cấp xã kể từ ngày 21/5/2022.

Căn cứ tình hình thực tiễn công tác đăng ký, quản lý phương tiện trên địa bàn và Kế hoạch số 1036/KH-CAT(PV01-PC08) ngày 29/4/2022 của Công an tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai thực hiện quy định phân cấp công tác đăng ký xe cho Công an cấp huyện, xã, Công an thành phố Từ Sơn thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe mô tô, ô tô trên địa bàn thành phố như sau:

1.  Tại trụ sở Công an thành phố Từ Sơn (cổng số 2, số 15, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn):

- Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp biển số các loại xe ô tô, xe máy kéo, rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn thành phố Từ Sơn.

- Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn phường Đông Ngàn, Trang Hạ, Phù Khê.

2. Tại trụ sở Công an các phường Châu Khê, Đình Bảng, Đồng Nguyên, Tân Hồng, Đồng Kỵ, Tam Sơn, Hương Mạc, Tương Giang, Phù Chẩn:

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn phường.

Lịch tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 07h30’ đến 11h00’, chiều từ 14h00 đến 16h30’.

Đơn vị

Xe mô tô, xe máy điện

Xe ô tô

Công an thành phố Từ Sơn

Thứ 3 hàng tuần

Thứ 5 hàng tuần

Công an các phường được phân cấp

Thứ 3 hàng tuần

Không

Thời gian bắt đầu tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 21/5/2022. Đối với các hồ sơ đăng ký xe ô tô, mô tô trước ngày 21/5/2022, công dân đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả theo giấy hẹn./.

 

Công an Thành phố Từ Sơn