Tăng cường kiểm tra, xử lý và hướng dẫn giải quyết TTHC với các chủ cơ sở trong thực hiện quy định của pháp luật trên lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

Đăng vào 19/05/2022
Thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Thông tư số 42/2017/TT- BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của nghị định số 96/2016/NĐ - CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.Thời gian qua, công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) luôn được Công an thành phố Bắc Ninh quan tâm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Thông tư số 42/2017/TT- BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của nghị định số 96/2016/NĐ - CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.Thời gian qua, công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) luôn được Công an thành phố Bắc Ninh quan tâm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền, Công an thành phố Bắc Ninh đã hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Thông qua các buổi làm việc với người dân, tổ chức, doanh nghiệp cán bộ chiến sỹ đã hướng dẫn và lồng ghép tuyên truyền cho chủ các cơ sở kinh doanh hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng để thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.

Qua đó, hầu hết các cơ sở kinh doanh ngành nghề đều chấp hành đúng các quy định của pháp luật và phối hợp tốt với lực lượng Công an thành phố Bắc Ninh trong công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh vẫn còn một số cơ sở kinh doanh chưa thực hiện tốt các quy định của pháp luật còn nhiều sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý đã để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội; một số ít cơ sở vì lợi nhuận, chưa chấp hành đầy đủ các quy định, điều kiện về ANTT, còn để vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội xảy ra trong cơ sở, ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa phương. Qua kiểm tra phát hiện và xử lý 12 cơ sở vi phạm thu nộp kho bạc thành phố trên 200.000.000 (hai trăm triệu đồng). Các trường hợp vi phạm đã được Công an thành phố Bắc Ninh xử lý nghiêm minh góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

QUY TRÌNH, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nộp hồ sơ tại Phòng QLHC về TTXH hoặc đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các huyện, thành phố.

I. CẤP GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT

1. Hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT áp dụng chung với các ngành, nghề gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT;

- Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp); giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với các tổ chức sự nghiệp).

+ Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT của hộ kinh doanh phải có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 2, điều 49; khoản 1, điều 51 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

- Bản sao hợp lệ tài liệu chứng nhận đủ điều kiện PCCC theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Bản khai lý lịch kèm theo phiếu lý lịch tư pháp hoặc bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về ANTT của cơ sở kinh doanh.

2. Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT áp dụng chung với các ngành, nghề

- Văn bản đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan công an có thẩm quyền;

- Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT (nếu có);

- Tài liệu quy định tại khoản 4, điều 19 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP trong trường hợp thay đổi người đứng tên trong giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT trong cơ sở kinh doanh;

- Bản chính giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT đã được cấp.

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT được cấp lại trong trường hợp bị mất

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan công an có thẩm quyền;

- Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật (nếu có).

II. THỜI GIAN CẤP GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT

Từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, cơ quan Công an thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ diều kiện cho các tổ chức, cá nhân, trong đó:

- Không quá 05 ngày làm việc đối với hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT;

- Không quá 04 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại.

Nhằm cải cách công tác giải quyết thủ tục hành chính trong thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, Công an thành phố thực hiện từ 05 ngày xuống 04 ngày; đối với cấp đổi, cấp lại từ 04 ngày xuống 03 ngày để tạo điều kiện thuận tiện nhất cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố.

 

Công an Thành phố Bắc Ninh