Đảng ủy CA trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TƯ khóa XIII

Đăng vào 18/05/2022
Chiều ngày (17.5), Đảng ủy CA Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TƯ khóa XIII theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ) dự với vai trò báo cáo viên. Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình đã thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Lê Hải Bình nêu rõ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện gồm: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới". Ngoài ra đồng chí Lê Hải Bình cũng thông tin về Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Hải Bình cũng nhấn mạnh nhiều nội dung của Hội nghị lần thứ 5 gắn liền với công tác của Đảng ủy CATW, Bộ Công an và công an các cấp, do đó mong muốn Bộ CA quán triệt sâu sắc các nội dung này vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng để đạt nhiều thành tích hơn nữa./.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị