Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống khủng bố, tài trợ khủng bố và phòng chống rửa tiền đối với cán bộ, nhân viên khối ngân hàng tỉnh Bắc Ninh năm 2022

Đăng vào 17/05/2022
Ngày 17/5, Ban chỉ đạo Phòng chống khủng bố tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống khủng bố, tài trợ khủng bố và phòng chống rửa tiền đối với cán bộ, nhân viên khối ngân hàng tỉnh Bắc Ninh năm 2022. Đại tá Bùi Chiến Thắng, Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống khủng bố tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Như Đôn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Khối ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã được các chuyên viên Cục An ninh nội địa và báo cáo viên phòng An ninh nội địa Công an tỉnh quán triệt, phổ biến 3 chuyên đề: nhận diện khủng bố; quan điểm của Đảng, nhà nước, quy định của pháp luật và các giải pháp phòng chống khủng bố tại Việt Nam; một số công tác chống tài trợ khủng bố qua hệ thống các tổ chức tín dụng, ngân hàng; nhận diện các tài sản, tiền liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố và phương thức xử lý; một số biện pháp phòng, chống rửa tiền và xử lý chuyển giao thông tin rửa tiền; nhận diện các giao dịch đáng ngờ của các cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong và ngoài nước qua các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Hội nghị nhằm quán triệt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống khủng bố, bổ sung những kiến thức cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan đơn vị về công tác phòng chống khủng bố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Bùi Chiến Thắng, Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống khủng bố tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đại biểu tham gia hội nghị phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu, chủ động nghiên cứu tài liệu, đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận, nêu ra các khó khăn, vướng mắc trong thực tế công tác tại ngành, đơn vị mình để các báo cáo viên giải đáp; những nội dung vượt quá thẩm quyền đề nghị các đồng chí báo cáo viên tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo theo quy định.

Ngay sau hội nghị, trên cơ sở nội dung những chuyên đề được phổ biến, lãnh đạo các ngân hàng xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt trong cơ quan, đơn vị để thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng ngừa; đồng thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót không để đối tượng xấu, thế lực thù địch lợi dụng tiến hành các hoạt động liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố qua hệ thống tổ chức tín dụng ngân hàng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị