Sẵn sàng triển khai việc phân cấp đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã

Đăng vào 13/05/2022
Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA, ngày 06/4/2022 và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tiến hành rà soát, đánh giá các điều kiện, năng lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đăng ký xe của Công an cấp huyện (đăng ký xe ô tô, mô tô), cấp xã (đăng ký xe mô tô, xe gắn máy). Sau nửa tháng triển khai, đến nay 13/5, Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng triển khai việc phân cấp đăng kí xe cho Công an cấp huyện, cấp xã từ ngày 21/5.

Xác định thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an “Quyết định thực hiện bằng được mục tiêu bắt đầu từ ngày 21/5/2022 phân cấp cho Công an cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác đăng ký xe”, Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng xây dựng và triển khai kế hoạch, quyết tâm hoàn thành đạt tiến độ đề ra.

Để kịp tiến độ thực hiện, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an 8 huyện, thành phố chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng để tiếp nhận triển khai việc đăng ký, cấp biển số xe ô tô tại đơn vị. Đồng thời rà soát 61 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện để cấp quyền đăng ký và cấp biển số mô tô, xe gắn máy. Theo đó, Công an tỉnh đã trang cấp các trang thiết bị, bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về thực hiện công tác đăng ký xe tại cơ sở; tổ chức tập huấn nghiệp vụ nhằm giúp cán bộ trực tiếp thực hiện công tác đăng kí xe tại cơ sở nắm vững nghiệp vụ, thành thạo quy trình thực hiện đăng ký xe, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch, Công an tỉnh thành lập các Đoàn công tác trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra thực tế, vận hành thử nghiệm đăng ký xe trên hệ thống tại Công an cấp huyện và cấp xã. Đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn đủ điều kiện và Công an các các huyện, thành phố đều được trang bị và lắp đặt đầy đủ máy tính, hệ thống bấm biển, cài đặt phần mềm đăng ký, đường truyền; niêm yết công khai các thủ tục, biểu mẫu có liên quan.

Với vai trò là cơ quan thường trực, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ tham mưu, xây dựng kế hoạch, triển khai bài bản, quyết liệt, góp phần hoàn thành mục tiêu sớm theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Việc phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy đến Công an cấp xã và đăng ký xe ô tô, mô tô đến Công an cấp huyện thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ Công an, nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở, đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, sẵn sàng đón tiếp công dân thực hiện đăng ký xe tại cơ sở bắt đầu từ ngày 21/5/2022.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị