Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn TP Từ Sơn

Đăng vào 12/05/2022
Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT; phòng ngừa, răn đe, gắn trách nhiệm của chủ cơ sở trong việc quản lý, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, hôm nay 12/5, tại Công an thành phố Từ Sơn, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT cho 170 chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn thành phố Từ Sơn. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT; phòng chống cháy nổ; phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đồng thời, tổ chức cho chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn kí cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT thực hiện đúng nội dung đã cam kết, mọi trường hợp vi phạm sẽ bị đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật; Công an các đơn vị, địa phương tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT, tăng cường đấu tranh, bắt giữ các đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện để hoạt động phạm tội; Công an các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết đối với các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị