Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Tổng kết 5 năm Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”

Đăng vào 07/05/2022
Ngày 6/5, Đảng ủy Công an TW, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Tổng kết 5 năm Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; Quy định lấy ý kiến nhân dân và trao tặng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước. Tại điểm cầu Bộ Công an, đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội dự và chỉ đạo; đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Ninh đồng chí Đại tá Bùi Duy Hưng, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt tổng kết Cuộc vận động, quy định lấy ý kiến nhân dân và kết quả thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, đồng thời nghe ý kiến phát biểu tham luận của Công an các đơn vị địa phương đánh giá kết quả, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và những biện pháp, giải pháp thực hiện mang tính khả thi, thiết thực, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Thông qua hội nghị góp phần giáo dục truyền thống, động viên, khuyến khích các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, tạo thêm nhiều dấu ấn mới, hình ảnh đẹp của lực lượng CAND trong lòng nhân dân.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động, Quy định tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với CAND đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, trong thời gian tới Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và Cuộc vận động. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân trong toàn lực lượng; nâng cao nhận thức cho CBCS CAND về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành cho lực lượng CAND. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lực lượng CAND sẽ quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và Nhân dân; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, đồng lòng, chung sức, vượt qua khó khăn, gian khổ, đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị