HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC THÔNG BÁO LƯU TRÚ VÀ TIẾP NHẬN LƯU TRÚ TẠI CÔNG AN XÃ TÂN LÃNG, HUYỆN LƯƠNG TÀI

Đăng vào 06/05/2022
Lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày. Khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở khám chữa bệnh...), thì người đại diện các cơ sở này có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan Công an phường, xã, thị trấn. Trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người này phải thông báo việc lưu trú cho công an phường, xã, thị trấn tại nơi đến lưu trú.

Lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày. Khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở khám chữa bệnh...), thì người đại diện các cơ sở này có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan Công an phường, xã, thị trấn. Trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người này phải thông báo việc lưu trú cho công an phường, xã, thị trấn tại nơi đến lưu trú.

Trình tự thực hiện như sau:

Bước 1:  Khi có công dân đến lưu trú thì đại diện gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở khác có trách nhiệm như sau: Đề nghị người đến lưu trú xuất trình một trong các giấy tờ sau: Căn cước công dân; hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng; giấy tờ tuỳ thân khác hoặc giấy tờ do cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp. Đối với người dưới 14 tuổi đến lưu trú thì không phải xuất trình các giấy tờ nêu trên nhưng phải cung cấp thông tin về nhân thân của người dưới 14 tuổi; thông báo việc lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn. Trường hợp người đến lưu trú tại nhà ở của gia đình, nhà ở tập thể mà chủ gia đình, nhà ở tập thể đó không cư trú tại địa bàn xã, phường, thị trấn đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn.  

Bước 2:  Trước 23 giờ hàng ngày, cán bộ tiếp nhận thông báo lưu trú tại các địa điểm ngoài trụ sở Công an xã, phường, thị trấn phải thông tin, báo cáo số liệu kịp thời về Công an xã, phường, thị trấn; những trường hợp đến lưu trú sau 23 giờ thì báo cáo về Công an xã, phường, thị trấn vào sáng ngày hôm sau. Người tiếp nhận thông báo lưu trú phải ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú.

Thành phần hồ sơ:

Công dân xuất trình một trong các giấy tờ sau: Căn cước công dân; hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng; giấy tờ tuỳ thân khác hoặc giấy tờ do cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp. Đối với người dưới 14 tuổi đến lưu trú thì không phải xuất trình các giấy tờ nêu trên nhưng phải cung cấp thông tin về nhân thân của người dưới 14 tuổi.

Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay.

Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống.

Cơ quan thực hiện: Công an xã Tân Lãng - huyện Lương Tài - tỉnh Bắc Ninh.

Lệ phí: Không.

Cơ sở pháp lý:

+ Luật cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội.

+ Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/06/2021 của Chính phủ.

+ Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

+ Thông tư 57/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021 của Bộ Công an quy định định về quy trình đăng ký cư trú.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong giải quyết các thủ tục hành chính của lực lượng CAND, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, Công an xã Tân Lãng thông báo người dân có thể đăng ký lưu trú trên cổng dịch vụ công trực tuyến cụ thể như sau:

Bước 1: Công dân truy cập vào Cổng thông tin dịch vụ công quản lý lưu trú theo đường link bên dưới. Nhấn vào ô Lưu trú:

https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/portal/p/home/dvc-gioi-thieu.html

Bước 2: Công dân tiến hành Đăng nhập bằng tài khoản Cổng dịch vụ công Quốc gia của mình. Nếu chưa có tài khoản, công dân bấm nút Đăng ký.

Bước 3: Bạn điều đầy đủ thông tin vào form Đăng ký lưu trú. Lưu ý: Các thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải đăng nhập.

Bước 4: Hoàn thành, bạn chọn Lưu và gửi hồ sơ là xong. Cơ quan công an chức năng sẽ xác minh và giải quyết nhanh hồ sơ của công dân.

Công an xã Tân Lãng - huyện Lương Tài