Đình chỉ 350 cơ sở hoạt động, không đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy

Đăng vào 06/05/2022
Thông báo đình chỉ

Tải 350 cơ sở hoạt động, không đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại đây:

/Images/Post/files/%C4%90%C3%8CNH%20CH%E1%BB%88%20HO%E1%BA%A0T%20%C4%90%E1%BB%98NG(1).pdf

Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH