Bắc Ninh: TẬP TRUNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ

Đăng vào 29/04/2022
“Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (hay còn gọi là Đề án 06) là một trong những đề án lớn của Chính phủ với mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Ngay sau khi Đề án được ban hành, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, tích cực và nghiêm túc triển khai các nội dung của Đề án. Với vai trò cơ quan thường trực, Công an tỉnh Bắc Ninh tham mưu UBND tỉnh thành lập, ban hành quy chế hoạt động Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp; Kế hoạch triển khai Đề án với lộ trình, thời gian rõ ràng nhằm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng Đề án.

Là địa bàn rộng với tốc độ phát triển nhanh về KT-XH, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh hiện có 70 cơ sở lưu trú đang kinh doanh, hoạt động. Sau khi đề án được triển khai, Công an phường đã cấp tài khoản lưu trú qua cổng dịch vụ công miễn phí cho 100% các cơ sở khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn. Nhờ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và cả lực lượng Công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực lưu trú, Công an tỉnh Bắc Ninh còn phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức trong tỉnh triển khai các ứng dụng khác trên nền tảng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính như cấp CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử, đăng ký phương tiện giao thông, đăng ký và kê khai thuế trực tuyến, bảo hiểm y tế…. Đồng thời duy trì, đảm bảo Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu; bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư khi thực hiện Đề án 06.

Cùng với đó, để Đề án được triển khai thống nhất, hiệu quả; Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn việc triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06 cho gần 1.000 đại biểu là thành viên Tổ công tác và Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp tỉnh, huyện, xã; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan. Qua đó, giúp các Sở, ngành, địa phương nhận thức đầy đủ hơn, xác định rõ trách nhiệm và triển khai hiệu quả Đề án theo đúng lộ trình, tiến độ được giao.

Đề án 06 của Chính phủ xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn; các mục tiêu hướng tới 5 nhóm tiện ích cụ thể là: Ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên thực hiện tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Với vai trò cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh, Công an tỉnh đã bám sát các kế hoạch, triển khai bài bản, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Với sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo của UBND tỉnh, sự tiên phong, gương mẫu đi đầu của lực lượng Công an tỉnh và sự vào cuộc mạnh mẽ của các sở, ngành, địa phương tỉnh Bắc Ninh trong thực hiện Đề án 06, tin tưởng rằng, tỉnh Bắc Ninh sẽ nhanh chóng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong đề án 06, qua đó góp phần xây dựng chính phủ điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị