Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố bắc Ninh

Đăng vào 27/04/2022
Để nâng cao kiến thức hiểu biết cho nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH), nhằm mang lại các biện pháp đảm bảo PCCC trên địa bàn thành phố.

Để nâng cao kiến thức hiểu biết cho nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH), nhằm mang lại các biện pháp đảm bảo PCCC trên địa bàn thành phố. Trong tháng cao điểm về công tác tuyên truyền lĩnh vực PCCC trên địa bàn, công an thành phố Bắc Ninh đã tổ chức mở lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác PCCC&CNCH.

Thông qua công tác huấn luyện diễn tập 52 cán bộ công nhân viên làm việc trong các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đã nắm vững vai trò, vị trí, tính chất, tầm quan trọng của công tác PCCC, các kiến thức cơ bản về cháy, nổ. Tính năng tác dụng, cách bảo quản, sử dụng các phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở; đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tổ chức chữa cháy kịp thời, có hiệu quả các vụ cháy, nổ xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Tại các buổi huấn luyện diễn tập, học viên sẽ được truyền đạt các nội dung về Luật phòng cháy và chữa cháy, các Nghị định, Chỉ thị, Thông tư của Chính phủ của Bộ Công an, UBND tỉnh ban hành về công tác PCCC và CNCH; chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; các chuyên đề PCCC, nơi tập trung đông người, xăng dầu, khí gas hóa lỏng; PCCC điện, nhà cao tầng, chuyên đề cứu nạn cứu hộ. Vị trí, tính chất, tầm quan trọng của công tác PCCC, các kiến thức cơ bản về cháy, nổ; công tác lập và thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ; quy trình cứu chữa một vụ cháy; PCCC trong quy hoạch, xây dựng, cải tạo công trình; Giới thiệu các phương tiện, hệ thống PCCC và CNCH; cấu tạo, tính năng tác dụng, cách bảo quản, sử dụng các loại phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được trang bị tại cơ sở.

Qua các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC đã được cán bộ công nhân viên thuộc các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Bắc Ninh hưởng ứng nhiệt tình, đạt kết quả cao, nâng cao được kỹ năng về xử lý các tình huống của công nhân viên khi có cháy, nổ xảy ra.

Công an Thành phố Bắc Ninh