Hướng dẫn cấp hộ chiếu cho công dân về từ Ucraina

Đăng vào 25/04/2022
Do ảnh hưởng của tình hình chiến sự tại Ucraina, vừa qua Chính phủ đã tổ chức các chuyến bay đưa công dân ta từ Ucraina sơ tán về nước. Trong số những người về nước có người bị mất hộ chiếu hoặc không kịp làm thủ tục cấp hộ chiếu; những trường hợp này có thể được cấp giấy thông hành hoặc khi giải quyết thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu đã được cấp “Giấy chứng nhận nhập cảnh” để công dân có cơ sở làm thủ tục đăng ký tạm trú khi về địa phương.

Do ảnh hưởng của tình hình chiến sự tại Ucraina, vừa qua Chính phủ đã tổ chức các chuyến bay đưa công dân ta từ Ucraina sơ tán về nước. Trong số những người về nước có người bị mất hộ chiếu hoặc không kịp làm thủ tục cấp hộ chiếu; những trường hợp này có thể được cấp giấy thông hành hoặc khi giải quyết thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu đã được cấp “Giấy chứng nhận nhập cảnh” để công dân có cơ sở làm thủ tục đăng ký tạm trú khi về địa phương. Trong thời gian tới:

- Trường hợp công dân có nguyện vọng thường trú ở trong nước thì làm thủ tục đăng ký thường trú và cấp CCCD trước khi làm thủ tục cấp hộ chiếu.

- Nếu công dân không có nguyện vọng thường trú ở trong nước và muốn được cấp hộ chiếu để trở lại Ucraina sinh sống (khi chiến sự kết thúc) thì đề nghị công dân đến trụ sở Phòng quản lý xuất nhập cảnh để làm hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu. Thành phần hồ sơ: ngoài tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu, đề nghị công dân nộp kèm giấy thông hành hoặc Giấy chứng nhận nhập cảnh, bản chụp giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, giấy tờ thường trú ở Ucraina.

- Các trường hợp công dân Việt Nam về nước do xung đột vũ trang tại Ucraina được miễn thu lệ phí hộ chiếu.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh xin thông báo để công dân về từ Ucraina biết thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh