Hướng dẫn thủ tục cấp mới, đổi biển số xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải

Đăng vào 25/04/2022
Tiếp tục thực hiện Thông tư 58/2020-TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ . Thời gian quan, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi biển số nền màu vàng cho hàng nghìn phương tiện kinh doanh vận tải của Doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Thông tư 58/2020-TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ . Thời gian quan, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi biển số nền màu vàng cho hàng nghìn phương tiện kinh doanh vận tải của Doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhiều chủ xe do nhu cầu kinh doanh vận tải muốn đổi biển số xe ô tô từ biển nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển nền màu vàng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn thủ tục cấp mới, cấp đổi biển số xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải như sau:

1. Thủ tục cấp mới biển số xe:

- Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA), lưu ý chủ xe kê khai đầy đủ, chính xác: Số giấy phép kinh doanh vận tải, số căn cước công dân, số điện thoại...

- Xuất trình giấy tờ của chủ xe và nộp giấy tờ của xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 58/2020/TT-BCA.

2. Đổi biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số nền màu vàng (đổi lại giấy chứng nhận đăng ký và biển số, giữ nguyên chữ và số của biển số cũ). Thủ tục hồ sơ, gồm:

- Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA), lưu ý chủ xe kê khai đầy đủ, chính xác: Số giấy phép kinh doanh vận tải, số căn cước công dân, số điện thoại...

- Nộp Giấy chứng nhận đăng ký xe.

 - Nộp lại biển cũ (chỉ khi đã được cấp biển số mới).

3. Đổi biển nền màu vàng sang biển số nền màu trắng đối với xe ô tô không còn hoạt động kinh doanh vận tải (đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký và biển số, giữ nguyên chữ và số của biển số cũ). Thủ tục hồ sơ, gồm:

 - Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA).

 - Nộp Giấy chứng nhận đăng ký xe.

- Nộp lại biển số cũ (chỉ khi đã được cấp biển số mới).

4. Lệ phí:

Theo Thông tư 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định.

Mọi vướng mắc, khi cần trao đổi đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh. Trụ sở: khu Hòa Đình, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0947 167 989 trong giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, chủ nhật).

 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh xin thông báo để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông